Betimelig oppklaring om lønnsomhet i velferden

Takk til statsråd Iselin Nybø, som en uke etter overlevering må ta på seg oppgaven med å gi en balansert oppsummering av konklusjonene til Velferdstjenesteutvalget (innlegg i DN 9. desember). Hun skriver at utvalget «selvfølgelig» ikke har sagt at superprofitt ikke finnes. Etter å ha lest overskriften i VG forrige tirsdag om «Ikke superprofitt i privat velferd» og at «regjeringens utvalg frikjente de private velferdsleverandørene», kunne man nok forledes til å tro noe annet.

Utvalgsleder Kåre Hagen ble i samme avis sitert på at «Konklusjonen er at de tjener penger på velferd, men det er ikke noen ublu profitt».

Nybøs innlegg var derfor en betimelig oppklaring.

Nybø fortsetter imidlertid å omtale driftsmargin i samme åndedrag som superprofitt, som om driftsmargin sier noe om eiernes avkastning. Det blir feil. Et flertall i utvalget vil ikke angi kapitalavkastning (mål på superprofitt) fordi tallgrunnlaget er for dårlig. Deretter sier de at driftsmargin er et bedre mål på lønnsomhet, basert på «formålet med utvalget og for arbeidsintensive foretak med lav kapitalbinding».

Det innebærer imidlertid ikke at driftsmargin sier noe om eierens kapitalavkastning. Å bruke nivå på driftsmargin som begrunnelse for at det ikke er superprofitt, er og blir tåkelegging.

Nybø omtaler meg som LO-rådgiver. Hun burde vite bedre. Utvalget ble oppnevnt i 2018 som et rent ekspertutvalg. Hennes eget departement valgte i januar i år i siste liten å avbryte planlagt trykking av deler av utredningen. Dette blant annet fordi undertegnede med flere hadde gjort faglig ledelse i departementet oppmerksom på uregelmessigheter ved utvalgets arbeidsprosess, herunder at den «trykkeklare» teksten var faglig elendig.

Dette var for øvrig åtte måneder før jeg ble ansatt i LO.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.