Skattebetalernes penger bør brukes på å gjøre tjenestene enda bedre, ikke sløses bort på å sikre offentlig monopol.

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO skriver i kronikken «Privatisering er kostbart for skattebetalerne» i DN 23. juli ingenting om hva det vil koste skattebetalerne om det offentlige skulle kjøpt tilbake over 3000 private barnehager for å drive disse selv. Dette er Agenda Kaupang inne på i rapporten «Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige» (2018). Her kommer det frem at det offentlige har spart 22,8 milliarder kroner de siste ti årene på å tilby barnehageplasser i privat regi i stedet for kun kommunalt. Kjøpekostnad kommer i tillegg.

Bjørnstad nevner hverken at private barnehager har vesentlig lavere sykefravær og høyere foreldretilfredshet enn kommunale barnehager, eller at over 95 prosent av de ansatte i private barnehager er bundet av tariffavtaler som Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta har anbefalt for sine medlemmer.

PBL er fornøyd med at regjeringen på barnehageområdet har kommet langt i arbeidet med den «fullstendige gjennomgangen av hele den private velferdsproduksjonen» som Bjørnstad etterlyser. PBL vil på vegne av våre over 1900 medlemsbarnehager bidra konstruktivt slik at kvaliteten i barnehagene kan heves ytterligere, mangfoldet i tilbud og eierskap opprettholdes, ansatte ivaretas og at pengene kommer barna i barnehagen til gode.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.