Andreas Mellbye etterlyser 23. desember større engasjement for private leverandører av offentlige velferdstjenester, men han overser at superprofitt gir private velferdstilbydere et stort legitimitetsproblem.

Det offentlige kan få like gode tjenester, med gode arbeidsforhold, til lavere kostnad ved å bruke private velferdstilbydere. I barnehagesektoren sparer man allerede to milliarder hvert år. Som borgerlig politiker er det et mål for meg at skattene skal holdes på et fornuftig nivå. Da må offentlig tjenesteproduksjon være effektiv.

Som folkevalgt er jeg urolig for superprofitt fra privat tjenesteyting til det offentlige. Den river ned legitimiteten for offentlig innkjøp av private velferdstjenester. Det offentliges kjøp av private velferdstjenester er avhengig av denne legitimiteten i befolkningen.

Velferdstjenesteutvalgets sentrale anbefaling er å fjerne superprofitten gjennom bedre innkjøpskompetanse og mindre rause rammebetingelser. Da vil legitimiteten til offentlig velferdstjenester levert av private aktører øke, slik at samfunnet kan velge disse der dette gir bedre tjenester, gode arbeidsplasser og lavere kostnader for det offentlige.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.