Med en enorm innsats og uante konsekvenser bekjemper vi i disse dager en virusepidemi for å beskytte de mest sårbare iblant oss. Vi viser samhold, solidaritet og en dugnadsånd som er bemerkelsesverdig og beundringsverdig.

Det er ingen tvil om at næringslivet lider. Mye som er bygget opp står i fare for å rives ned. Men gjennom denne krisen bygger vi noe annet, som også er viktig – felles normer og verdier. På lang sikt kan de vise seg å være avgjørende.

For det er på dette et samfunn kan måles: På hvordan man behandler de mest sårbare i befolkningen.

Denne felles innsats for de svakeste iblant oss viser i praksis at forestillingen om menneskeverd fortsatt er høyst levende i Norge. Menneskeverd – et begrep som filosofene lystig har drukket adskillige liter gravøl over, som kulturen har erstattet med selvbestemmelse og som samfunnet har byttet ut med individuelle valg.

For om nyttemaksimerernes logikk var rådende, ville vi hilst koronaepidemien velkommen. Den ville rensket effektivt opp i samfunnet. Fjernet alle eldre og svake – alle som ikke gjør nytte, men belaster samfunnet. De som «ikke lever fullverdige liv» eller har «høy nok livskvalitet» ifølge effektivt kalkulerende konsekvensialister.

Mens slike argumenter har vært fremme i andre lands debatter rundt håndteringen av epidemien, har de vært nærmest fraværende i Norge. Det kan selvsagt skyldes mange ting: frykt, konformitet og press.

Men den imponerende oppslutningen og den uttalte viljen til å sette alt på spill for de mest sårbare i samfunnet, er noe vi bør merke oss og å ta vare på. Det at vi verdsetter mennesker ikke ut fra hva de presterer, men ut fra hva de er.

Det moralske krafttaket ligger ikke i at vi verdsetter deres egenskaper, men i at vi tillegger de svakeste verdi. Det er ikke bare deres evner som mennesker, som tenkende eller følende vesener, som bygger normer, verdier og fellesskap, men det at vi tillegger de mest sårbare en verdi, som vi er villige til å hegne om og kjempe for.

I praksis viser vi at menneskeverdet fortsatt gir mening. I koronaens tid bygger vi verdier.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.