For å løse store og små problemer både her hjemme og internasjonalt er vi avhengige av forskning. Det ruller nå en politisk og akademisk debatt om hvordan forskningens samfunnsoppdrag, såkalte «missions», kan brukes til vårt felles beste. Eva Grinde er urolig for at regjeringen skal legge opp til mer statlig detaljstyring (DN 2. september). Det trenger hun ikke bekymre seg for.

Jeg er ikke for at staten eneveldig skal plukke vinnere og bestemme hva det skal forskes på eller hvordan innovasjoner skal tas i bruk. Men jeg er heller ikke for at politikerne skal melde seg helt ut. Når vi bruker 40 milliarder skattekroner er det også rett og rimelig at vi som er folkevalgte har en rolle i hvordan pengene til offentlig finansiert forskning brukes.

Regjeringen er i full gang med å revidere langtidsplanen for forskning og høyere utdannelse. Vi har bedt om innspill til endringer, blant annet knyttet til samfunnsoppdrag, og hvordan vi kan bruke det til å løse utfordringer innen for eksempel klima og helse.

Samfunnsoppdrag i seg selv kommer ikke til å være en mirakelkur. Samfunnsoppdrag kan være en god måte å målrette innsatsen på, uten at staten skal diktere alle detaljer. Men det avhenger av hvordan det gjøres, og det er de diskusjonene vi er i gang med nå sammen med hele sektoren.

Målet er en langtidsplan som skal bidra til mer forskning, styrke konkurransekraften vår og gjøre oss bedre i stand til å møte de store samfunnsutfordringene vi står overfor.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.