Ole Gjems-Onstad er professor ved Institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Voteringsrekkefølgen kan avgjøre for KrF

Publisert: Oppdatert: