Aksjonærmodellen, som er skattemyndighetenes grunnlag for beskatning av aksjeinvestorer, ble innført i 2006. Modellen er basert på et aksjonærregister, der alle norske aksjeselskaper som ikke er registrert i VPS, plikter å melde inn relevante data for å fastsette aksjonærenes skattepliktige aksjeinntekt og aksjeformue.