Staten skaffer «den nye oljen»

Vi kan neppe basere oss på at privat initiativ, markedskrefter og geniale ideer i fri flyt skal gi oss «den nye oljen».

Publisert: Oppdatert:

Går vi tilbake i historien ser vi at viktige innovasjoner som har skjedd på norsk jord ofte knyttes mot sterk statlig støtte.
Går vi tilbake i historien ser vi at viktige innovasjoner som har skjedd på norsk jord ofte knyttes mot sterk statlig støtte. (Foto: Gunnar Blöndal)