Kommuner, helseforetak og direktorater over hele landet deler summen, som skal bidra til nye løsninger for små og store kommuner, både i byene og distriktene.

Det er Innovasjon Norge og Norges forskningsråd som deler ut midlene, etter oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er tredje gang det lyses ut penger til såkalte innovasjonspartnerskap.

Overvåking av vannkvaliteten i Oslo

Oslo kommune tildeles 250.000 kroner som skal gå til utvikling av automatisk overvåking av vannkvaliteten i hovedstaden. Prosjektet skal utvikle verktøy som gjør det mulig å oppdage potensielt skadelige organismer på et så tidlig tidspunkt man kan forhindre og begrense den potensielle skaden.

De aller største summene går imidlertid blant annet til Bærum kommune, som mottar 14 millioner kroner for å finne nye løsninger for avløps- og overvannshåndtering. Kommunene Gjøvik, Hamar, Ringsaker og Lillehammer deler 14 millioner kroner for å kunne utvikle nye og mer effektive løsninger for å håndtere snø og brøytevirksomhet om vinteren.

I tillegg mottar Vestre Viken Helseforetak 10 millioner kroner for utvikle teknologi som legger til rette for videobasert dialog mellom AMK og innringer.

Vann, utslipp og flom

Sykehuset Østfold er tildelt 10,5 millioner kroner for å løse kapasitetsutfordringer ved å tilby nye metoder for medisinsk avstandsoppfølging og behandling fra hjemmet.

Ellers deles det ut 250.000 kroner til en rekke mindre prosjekter, som for eksempel fornyelse av vannrør i Trondheim kommune, utvikling av utslippsfrie løsninger fra turistferger i Geirangerfjorden, samt bedre løsninger for varsling og prediksjon av flom nord i Gudbrandsdalen.

– Her ser vi at det offentlige tenker nyskapende og smart når de skal utvikle nye løsninger for fremtiden. Det er nettopp det vi trenger når vi skal løse store samfunnsutfordringer. Derfor er det viktig at det offentlige satser på forskning og innovasjon, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.