Statoil maksimalt negativ på innsidehandler

Norges største selskap, Statoil, scorer maksimalt negativt på innsidehandler, mens direktører laster opp med forsikringsaksjer i Protector.

Om lag halvparten av selskapene notert på Oslo Børs, har rapportert resultat for første kvartal. Det er derfor fremdeles mange innsidere som ikke han handle aksjer i egne selskaper, da de kan ha kjennskap til potensiell kurssensitiv informasjon som ikke er offentlig kjent i markedet.

I løpet av de siste 22 handelsdagene er det rapportert 52 innsidehandler. Disse fordeler seg på 43 kjøp og ni salg, noe som gir en kjøpsandel på månedsbasis på 83 prosent. Antall handler totalt er på linje med hva det var for to uker siden, men antall kjøp har falt, mens antall salg har steget. For 14 dager siden var kjøpsandelen ekstremt høy, 96 prosent. Så selv om kjøpsandelen nå er 13 prosentpoeng lavere, er det fremdeles fem kjøp for hvert salg som er blitt rapportert siste måned. På årsbasis er kjøpsandelen ned ett prosentpoeng, til 78 prosent kjøp. Innsiderne viser dermed fremdeles stor optimisme rundt egne selskap.

Styreleder i DNB, Olaug Svarva, kjøpte DNB-aksjer for over én million kroner 27. april. Svarva hadde ikke aksjer i banken fra tidligere, og det er derfor et sterkt kjøpssignal når hun kjøper en så stor post. Styrelederen kjøpte, gjennom sitt investeringsselskap Primecon as, 7000 aksjer til kurs 150,24 kroner. Aksjene ble kjøpt dagen etter at bankaksjen steg 6,7 prosent i forbindelse med offentliggjøring av resultatet for første kvartal. Svarva deler her oppfatning med markedet om at kjøp av DNB-aksjer kan være en god investering. Kjøpet gjør DNB nær maksimalt positiv på innsidehandler.

Direktør Lars Ola Rambøl i Protector Forsikring doblet sin beholdning av aksjer i selskapet da han 2. mai kjøpte 2000 aksjer. Kjøpskursen var nær 72 kroner per aksje, og Rambøl kjøpte dermed aksjer for over 143.000 kroner. En dag senere, 3. mai, kjøpte Leonard Bijl 4000 Protector-aksjer til kurs 73,88 kroner, totalt 295.000 kroner. Bijl hadde ikke aksjer i selskapet fra tidligere. Også i slutten av april var det innsidekjøp i Protector Forsikring, da investeringsdirektør Dag Marius Nereng kjøpte 2000 aksjer til kurs 76 kroner. Innsiderne viser dermed at de ser på kjøp av aksjer i selskapet som en god investering, og aksjen er nå maksimalt positiv på Investtechs innsiderangering.

23. april kjøpte Jan Skogseth, styremedlem i solparkselskapet Scatec Solar, 8000 aksjer i selskapet. Aksjene ble kjøpt til kurs 48,70 kroner, og Skogset økte investeringene i selskapet med 389.000 kroner, og har nå aksjer for rundt 940.000 kroner. En drøy uke senere kjøpte innsider Pål Helsing sine 4000 første aksjer i selskapet. Helsing betalte 50 kroner per aksje, totalt 200.000 kroner. Innsiderne viser dermed at de anser aksjen som gunstig priset og at kjøp av Scatec Solar-aksjer kan være en gunstig investering. Etter disse kjøpene er aksjen maksimalt positiv basert på innsidehandler.

Både i starten av april og i starten av mai er det blitt rapportert innsidesalg i Statoil. Nå var det direktør Magne Andre Hovden som solgte 6000 aksjer til kurs 206 kroner. Innsideren, som solgte aksjer for over 1,2 millioner kroner, reduserte sin beholdning av Statoil-aksjer med over 30 prosent. Sammen med konserndirektør Tim Dodsons salg av 7000 aksjer i starten av april, er Børsens største selskap nå maksimalt negativt basert på innsidehandler. Selv om et innsidesalg ikke nødvendigvis betyr at innsideren tror kursen skal falle, viser selgeren at han synes dette er en fair kurs å selge på, og at han mest sannsynlig ikke ser for seg en større kursoppgang på kort sikt.(Vilkår)
Publisert 7. May 2018, kl. 18.43Oppdatert 7. May 2018, kl. 18.43