De aller fleste selskapene på Oslo Børs har lagt frem resultatet for 2017, og med det har antall handler meldt av innsiderne i de børsnoterte selskapene steget. I løpet av de siste 22 handelsdagene, er det rapportert 82 handler, hvorav 59 kjøp og 23 salg. Dette gir en kjøpsandel på 72 prosent på månedsbasis. På årsbasis er kjøpsandelen ned ett prosentpoeng, til 78 prosent. Selv om kjøpsandelen på månedsbasis er ned hele 15 prosentpoeng på to uker, kjøper innsiderne cirka tre ganger så ofte som de selger.

God kjøpsmulighet

Aksjekursen i Kongsberg Automotive, KOA, lå i første halvdel av januar opp mot 12 kroner, men falt mot slutten av måneden. Nå omsettes aksjen for rundt 9,50 kroner, og ifølge tre av selskapets innsidere er dette en god kjøpsmulighet.

To av dem som kjøpte aksjer var finansdirektør Norbert Loers og konsernsjef Henning E. Jensen. Den siste dagen i februar mer enn doblet Loers sin beholdning av KOA-aksjer da han kjøpte 30.000 aksjer på kurs 9,48 kroner. Til sammen kjøpte Loers aksjer for 284.000 kroner. Det var 40.000 kroner mer enn Jensen som økte sin eksponering mot KOA med rundt ti prosent. Aksjen er nå maksimalt positiv basert på innsidehandler.

Maksimalt positiv

Kursen på Idex-aksjene ble mer enn halvert fra april i fjor til den bunnet på 4,01 kroner den 9. februar. Kursen reagerte noe opp igjen, og mot slutten av måneden kjøpte innsider Stan Swearingen 100.000 Idex-aksjer for nær en halv million kroner. Aksjene ble kjøpt på gjennomsnittskurs 4,97 kroner, og Swearingen har nå tre ganger så mange aksjer i selskapet som tidligere.

Også styreleder Morten Opstad kjøpte 100.000 aksjer. Opstad betalte 5,09 kroner per aksje, og økte beholdningen med en prosent. Kjøpene gjør at aksjen igjen er maksimalt positiv på Investtechs innsiderangering.

Et salgssignal

Leder for Orkla Investments, Terje Andersen, solgte 17 prosent av sine Orkla-aksjer for til sammen 858.000 kroner den første mars. Aksjene ble solgt på kurs 85,80 kroner. Salget ble gjort etter aksjen for andre gang på få måneder reagerte ned etter å ha testet motstanden rundt 87 kroner.

Salget er et salgssignal, og gjør aksjen negativ basert på innsidehandler, selv om Andersen med nærstående fremdeles innehar Orkla-aksjer for rundt fire millioner kroner. (Investtech.com eller nærstående innehar aksjer i selskapet.)

Ser muligheten

Saferoad ble tatt opp på notering på Oslo Børs i fjor sommer, og kursen lå den gang rundt 30 kroner. Nå, ti måneder senere, handles aksjen for mellom 22 og 23 kroner. Første mars kjøpte fem innsidere i selskapet aksjer for til sammen 1,6 millioner kroner, og signaliserer at de ser på Saferoadaksjen som en god investeringsmulighet på dagens kursnivå.

Mest kjøpte senior vice president Peter Lind, som brukte 910.000 kroner på å doble sin beholdning av Saferoad-aksjer. Blant kjøperne finner vi også konsernsjef Morten Holum og finansdirektør Svein Vestermo som begge kjøpte aksjer for i overkant av 100.000 kroner. Alle kjøpene ble gjort dagen etter at selskapet meldte om kjøp av 60 prosent av aksjene i franske Turbosider France, og med opsjon på kjøp av de resterende 40 prosentene.

Saferoad er nå maksimalt positiv på Investtechs innsiderangering.(Vilkår)