Handelsaktiviteten blant innsiderne i de børsnoterte selskapene har falt jevnt siden nyttår, og i løpet av siste 22 handelsdagene har de rapportert kun 27 handler med aksjer i egne selskap. Den lave handelsaktiviteten henger sammen med at mange innsidere ikke får lov å handle med aksjer i egne selskapet før resultatene legges frem.

Tall fra tidligere år tilsier at aktiviteten vil ta seg opp når etter hvert som stadig flere selskap har lagt frem sine resultater. Handlene siste måned fordeler seg på 23 kjøp og fire salg. Kjøpsandelen på månedsbasis er dermed på hele 85 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen på 79 prosent. Den lave aktiviteten til tross, innsiderne viser at de er gjennomgående positive til å investere egne penger i selskapene de kjenner fra innsiden.

Kjøpssignal i PGS

Selv om kursen i Petroleum Geo-Services, PGS, har mer enn doblet seg siden slutten av november, er aksjen fremdeles lavere priset enn den var i januar i fjor. En som tenker at kursen derfor kan fortsette å stige, er Anne Grethe Dalane, styremedlem i PGS. Dalane kjøpte 1. februar sine første 10.000 aksjer i selskapet. Aksjene ble kjøpt på kurs 23,56 kroner. Når en innsider som ikke har aksjer i selskapet fra tidligere, kjøper aksjer for 235.000 kroner, er det et klart kjøpssignal. Dalanes kjøp, sammen med kjøp fra flere andre innsidere i oktober, gjør PGS maksimalt positiv på Investtechs innsiderangering.

Millionkjøp i Solon

Fire innsidere i Solon Eiendom kjøpte aksjer i selskapet for rundt en million kroner hver 1. februar. Selv om flere av disse hadde store eierposter i selskapet fra tidligere, et det et positivt tegn at mange innsidere kjøper aksjer for store beløp. Den som økte sin egen beholdningen mest i prosent, var selskapets konsernsjef, Andreas Martinussen. Konsernsjefen økte sin beholdning av Solon-aksjer med syv prosent. Alle de tre andre som handlet aksjer 1. februar, har også kjøp aksjer i Solon ved opptil flere anledninger de siste månedene, noe som gjør aksjen positiv basert på innsidehandler.

Nordic Mining svakt positiv

Fire innsider i Nordic Mining tegnet seg for aksjer for til sammen 450.000 kroner i emisjon i selskapet i slutten av januar. Emisjonskursen var 3,20 kroner, og selv om dette var noe under markedskursen i samme periode, er det positivt at innsiderne ønsker å investere egne penger i selskapet. Det fleste av innsiderne tegnet mer aksjer enn de hadde tegningsretter til, og de fire som tegnet fikk aksjer for til sammen 258.000 kroner. Den som fikk tegne flest aksjer blant innsiderne, var CFO Lars K. Grøndahl, som fikk tegne for 160.000 kroner. Aksjen er nå svakt positiv på innsidehandler.

Første i UMS siden mai

Unified Messaging Systems er et selskap som driver innen kommunikasjon og varslingssystemer. Aksjen, som ble børsnotert i januar i fjor, er lite omsatt og kursen har falt siden børsintroduksjonen. Simen Bøhmer, VP i selskapet, mener imidlertid at det kan være penger å tjene på å kjøpe UMS-aksjer. Den siste dagen i januar kjøpte innsideren aksjer i selskapet for 50.000 kroner. Bøhmer hadde ingen aksjer i selskapet fra tidligere, slik at det er et positivt signal når han kjøper aksjer. Dette var første innsidehandel i selskapet siden mai i fjor, og gjør at aksjen går fra nøytral til svakt positiv på Investtechs innsiderangering.(Vilkår)