Det er fremdeles god handelsaktivitet blant innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs. I løpet av de siste 22 handelsdagene er det rapportert 89 handler, hvorav 80 kjøp og 9 salg. Dette gir en kjøpsandel på månedsbasis på hele 90 prosent.