Innsiderne i de børsnoterte selskapene har vært noe mindre aktive de siste ukene hva gjelder kjøp og salg av egne aksjer. I løpet av de siste 22 handelsdagene er det rapportert 57 handler. Av disse er det hele 52 kjøp og kun fem salg. Dette viser at innsiderne fremdeles kjøper aksjer i egne selskap, men selger mindre enn før. Kjøpsandelen på månedsbasis er dermed 91 prosent, åtte prosentpoeng høyere enn før jul og ni prosent over kjøpsandelen på årsbasis.