14. april fikk Finanstilsynet nyss om en aksje- handel som kunne være ulovlig. Alarmen hadde da gått i et meglerhus, som sendte en såkalt 3-11-melding om en «mistenkelig transaksjon». Det kommer frem av tilsynets postjournal.

Vanlig praksis for Finanstilsynet er å anmelde slike saker til Økokrim. Et halvt år senere har det fortsatt ikke skjedd.

Konkurrent kjøpte aksjer

I høst kom også Oslo Børs over en mulig innsidehandelsak og sendte den over til tilsynet i tråd med normalt prosedyre.

Nå viser det seg at dette er den samme saken som tilsynet allerede har hatt på sitt bord i flere måneder: Saken dreier seg om mulig innsidehandel i Norway Royal Salmon, noe DN omtalte fredag. Børsen har funnet ut at en ansatt i oppdrettsselskapet Lerøy kjøpte aksjer i Norway Royal Salmon basert på lekket innsideinformasjon om at konkurrenten var den store vinneren da laksekonsesjoner ble delt ut.

Finansdirektøren i Lerøy ønsker ikke å kommentere saken, og konsernsjefen har ikke besvart DNs henvendelse.

Handlet på lekkasje

Innsidehandelsaken springer altså ut fra samme sakskompleks som DN har omtalt i flere artikler: Finanstilsynet valgte å ikke anmelde en lekkasje av innsideopplysninger til Økokrim, som er vanlig praksis. Tilsynet valgte i stedet å sende et brev der det konstaterer at verdipapirhandelloven er brutt.

I dette tilfellet var det en faggruppe underlagt Nærings- og fiskeridepartementet som lekket opplysninger om tildeling av laksekonsesjoner. Norway Royal Salmon fikk flest konsesjoner, og aksjekursen steg hele 12 prosent etter at tildelingen ble kjent i aksjemarkedet.

Børsdirektør Bente Landsnes har karakterisert det som et paradoks at vedkommende som foretok aksjehandelen i verste fall kan havne i fengsel, mens den som lekket opplysningene – Nærings- og Fiskeridepartementet – slipper unna med et brev fra tilsynet.

Reagerer

Tidligere juridisk direktør på Oslo Børs, Atle Degré, har tidligere vært kritisk til manglende anmeldelse av faggruppen for innsidelekkasje.

Han tar forbehold om at han ikke kjenner Finanstilsynets begrunnelse for heller ikke å anmelde mistanken om innsidehandel.

– Men hvis det nå skulle være slik at en konkret mistanke om ulovlig innsidehandel blir liggende fordi tilsynet feilaktig har sett mellom fingrene på bruddet på taushetsplikten for de samme opplysningene, så er ikke det bra. Det tenderer isåfall til tjenesteforsømmelse. Det kan jo ikke være slik at det er greit å handle på innsideinformasjon så lenge det kommer fra et slepphendt offentlig organ, sier Degré, som nå er advokat i advokatfirmaet Kluge.

Sladdet info

Finanstilsynet har sladdet alle opplysninger om hva den mistenkelige transaksjonen konkret gjelder, men meldingen fra meglerhuset som varslet har fått samme saksnummer i postjournalen som lekkasjesaken – 4315.

DN har blant annet spurt Finanstilsynet: Er det problematisk for tilsynet å anmelde denne handelen når tilsynet ikke har anmeldt lekkasjedelen av saken?

Direktør for markedstilsyn Anne Merethe Bellamy svarer via epost følgende:

«I tråd med etablert praksis, kommenterer vi ikke undersøkelser knyttet til enkeltpersoners mulige innsidehandel. Om en sak skal anmeldes til påtalemyndigheten er alltid en konkret vurdering.»

Tilsynet har ingen kommentar til Degrés uttalelse.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.