Du kan levere selvangivelsen frem til og med lørdag 30. april klokken 23.59.

Har du ingen endringer, trenger du ikke å levere. Men det er viktig å sjekke at de forhåndsutfylte opplysningene stemmer.

- Rekker du ikke å gjøre en ordentlig jobb, kan du be om utsettelse. Og det får man automatisk så lenge man ber om det før det står 1. mai på kalenderen, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

Ber man om utsettelse kan man ikke regne med å være blant dem som mottar skatteoppgjøret i juni, understreker han.

- Hvis du ikke fører opp de fradragene du har krav på går du glipp av penger. Det er også viktig å undersøke at arbeidsgiver har innberettet all inntekt i tide. Hvis ikke riskerer man tilleggsskatt. Mange brenner seg på dette hvert år, advarer Lothe.

Her er skatterådene Dagens Næringsliv har hentet inn fra Skattebetalerforeningen:

1. Riktig skatteklasse: Skattekontoret ligner deg i utgangspunktet i den skatteklassen som er mest gunstig for deg, men ektefeller hvor den ene har svært lav eller ingen inntekt bør likevel passe på.

Skatteklasse 2 gis til ektepar der den ene ektefellen har svært lav eller ingen inntekt. Så lenge bryllupet har stått innen utgangen av 2015 kan du be om klasse 2. Har du giftet deg etter 1. november 2014, og den ene parten er uten inntekt, må dere selv be om å bli lignet sammen. Klasse 2 betyr 6.440 kroner i lavere skatt.

Det er uansett skattemessig gunstig å fordele inntekter for ektefeller, slik at begge sitter igjen med en nettoinntekt på minst 50.400 kroner. De får da til sammen 100.800 kroner i personfradrag, mot bare 74.250 kroner i klasse 2. For å få til dette kan ektefeller fritt fordele de fleste kapitalinntekter og -fradrag i selvangivelsene.

 

2. Skattefrie lønnsinntekter: Kun inntekter som overstiger 1.000 kroner fra samme arbeidsgiver skal føres opp. Har du fått godtgjørelse for arbeid utført for skattefrie organisasjoner er grensen 8.000 kroner, og for privat arbeidsgiver - såfremt arbeidet gjelder hus og hytte er grensen 6.000 kroner.

 

3. Fri avis innberettes av og til feil. Har du et ekstra informasjonsbehov i jobben, kan du få dekket én eller flere aviser skattefritt, forutsatt at du selv betaler en dagsavis privat.

 

4. Telefoni og bredbånd: Sjekk i at den skattepliktige fordelen ikke er for høy. Den skal maksimalt være 4.392 kroner hvis du får dekket en eller flere av følgende tjenester: Bredbånd, fasttelefon, IP-telefon eller mobiltelefon. I tillegg skal du skatte av innholdstjenester dersom kostnadene til dette overstiger 1.000 kroner. Dette gjelder for eksempel strømmetjenester, nedlasting av logoer, ringetjenester, stemmegivning og så videre.

 

5. Firmabil: Bilens listepris avgjør skattepliktig fordel. I 2015 utgjør fordelen 30 prosent av bilens listepris inntil 286.000 kroner, og 20 prosent av den overskytende verdien. Men for elbiler tar man utgangspunkt i 50 prosent av listeprisen.

 

Er bilen eldre enn tre år, settes fordelen til 75 prosent av dette igjen. Det vil si at bilen er registrert i 2011 eller tidligere. Det samme gjelder dersom du i 2015 kjørte mer enn 40.000 kilometer i jobben. Har du hatt firmabil bare deler av året, skal du bare fordelsbeskattes for de månedene du har hatt firmabilen. Husk at du har krav på reisefradrag (1,50 kroner per kilometer) (se nedenfor).

 

6. Billig lån i jobben: Har du lånt inntil 3/5G, 54.041 kroner, skal du ikke fordelsbeskattes selv om lånet er rentefritt, så lenge lånet tilbakebetales innen ett år. Inneholder oppgaven fra arbeidsgiver en skattepliktig rentefordel, må du huske på også å føre dette til fradrag som renteutgift.

 

7. Reisefradrag: Har du en reiseavstand på minst 23,2 kilometer (i fulltidsjobb med 230 arbeidsdager i året) har du krav på et reisefradrag. Fradraget utgjør 1,50 kroner per kilometer, uavhengig av reisemåte. For distanse over 50.000 kilometer er satsen 0,70 kroner per kilometer inntil 75.000 kilometer. Bare reisekostnader over bunnfradraget på 16.000 kroner skal føres i selvangivelsen.

 

8. Pendlere: Her er det gjerne snakk om store beløp, og dermed ekstra viktig å følge med. Tre fradrag er aktuelle: Kost, overnatting (losji) og reisekostnader. Førstnevnte er etter standardsatser, losji etter dokumenterte utgifter og reisekostnader etter standard kilometersats (1,50/0,70 kroner).

 

9. Aksjehandel: Alle kostnader i forbindelse med kjøp og salg av aksjer, for eksempel kurtasje er fradragsberettiget. Du må selv passe på at dette fremkommer i aksjeskjemaet. Denne oppgaven må dessuten sjekkes nøye. Andre omkostninger ved aksjehandel, for eksempel aviser, vps-kontogebyr, fagbøker/-tidsskrifter og så videre føres rett i selvangivelsen. Gi en begrunnelse for fradraget. Sjekk at summene i aksjeskjemaet stemmer med selvangivelsen.

 

10. Skattepliktig aksjeutbytte fra norske selskaper er forhåndsutfylt i aksjeskjemaet RF-1088, og i selvangivelsen. Skattepliktig aksjeutbytte i utenlandske selskaper som omsettes på Oslo børs er også forhåndsutfylt i aksjeskjemaet. Sjekk likevel at opplysningene stemmer. Mens andre utenlandske aksjer må beregnes i eget skjema (RF-1059) og utbyttet må overføres til selvangivelsen.

 

11. Barnehage: Både kommunale og private barnehager har plikt til å sende opplysninger. Fra og med i år har også private barnehager plikt til å sende inn melding om foreldrebetaling.

Dagmammaer har derimot ikke plikt til å sende melding om foreldrebetaling inn til ligningsmyndighetene. Derfor må du påse at du har fått riktig fradrag, inntil 25.000 kroner for ett barn, og 15.000 kroner for påfølgende barn (under 12 år). Har du to barn under 12 år er det 40.000 kroner for 2015.

 

12. Gaver over 500 kroner til visse frivillige organisasjoner er fradragsberettiget. Maksimalt gavefradrag er 20.000 kroner. Mottakeren må imidlertid ha sendt inn melding om gaven til skattemyndighetene. Liste over godkjente gavemottagere finner du på www.skatteetaten.no/frivillige.

Har du gitt penger til en organisasjon og det ikke har kommet med i selvangivelsen må du kontakte organisasjonen og be den innberette beløpet.

Gaver til forskningsrelaterte institusjoner kan også føres til fradrag. Du må på legge ved kvittering som dokumentasjon. Kreves fradrag for mer enn 10.000 kroner, er maksimalt fradrag 10 prosent av alminnelig inntekt. Liste over godkjente institusjoner finner du på www.skatteetaten.no/forskning.

 

13. Fagforeningskontingenten er vanligvis forhåndsutfylt i selvangivelsen – hvis ikke må du selv sørge for at denne (inntil 3.850 kroner) blir med i selvangivelsen.

 

14. Ny formuesverdi på boligen: Alle boligeiere får automatisk beregnet en ligningsverdi basert på en antatt markedsverdi. Selvangivelsen inneholder mer detaljerte opplysninger om boligen. Boligen man bor i skal settes til 25 prosent av anslått markedsverdi. Andre boliger (utleieboliger, pendlerboliger mm.) man eier skal settes til 70 prosent av anslått markedsverdi.

Ligningsverdien av hytter er uendret fra 2014 til 2015, men den skal ikke overstige 30 prosent av markedsverdien. Fritidsboliger i utlandet har samme verdi i 2015.

Næringslokaler får sin ligningsverdi basert på en beregnet utleieverdi av lokalene. Ligningsverdien settes til 70 prosent av den beregnede verdien. Hvis du kan dokumentere at ligningsverdien er høyere enn 84 prosent av reell markedsverdi, kan du få nedsatt ligningsverdien til nettopp 84 prosent.

Børsnoterte aksjer settes til 100 prosent av aksjeverdien.

 

15. Har du refinansiert for å oppnå lavere rente kan du trekke fra alle kostnader i forbindelse med refinansieringen, herunder tinglysingsgebyr og eventuell ny takst. Dette er ikke forhåndsutfylt.

 

16. Renter av private lån eller lån fra arbeidsgiver skal også føres til fradrag. Det samme gjelder lån som er tatt opp i utenlandsk bank.

 

17. Har du hatt tap på valuta, for eksempel på grunn av lån i fremmed valuta, må du selv beregne tapet og føre det opp i selvangivelsen. Dette kan være svært aktuelt med tanke på kronekursen det siste året.

 

18. Sykdom: Hvis du, eller noen du forsørger, har hatt uvanlig store sykdomsutgifter, kan du ha rett til særfradrag. Hvis utgiftene overstiger 9.180 kroner, kan du få fradrag for hele beløpet. Imidlertid er retten til fradraget kraftig innskrenket, og du må ha hatt fradraget i både 2010 og 2011 for å kunne kreve det for 2015.

 

19. Du har rett til å trekke fra underholdsbidrag til separert eller skilt ektefelle (ikke barnebidrag).

 

20. Alle flytteutgifter ved bytte av jobb er i utgangspunktet fradragsberettigede, men dette er utgifter som omfattes av minstefradraget. Hvis flytteutgiftene og andre arbeidsrelaterte utgifter overstiger minstefradraget (89.050 kroner for 2015), får du i stedet fradrag for de faktiske utgiftene.

 

Les også:
Disse gruppene bør lese selvangivelsen grundig

Varsler økt kontroll ved salg og utleie av bolig

 

Anbefalt av DNtv:

Slik blir den nye terminalen på Gardermoen
Om et år kan du ankomme nye terminal nord på Gardermoen. Bygget preges av moderne arkitektur og nye tanker for hvordan samme terminalbygg kan brukes for både innenlands- og utenlandspassasjerer.
01:51
Publisert:

Westerdals tilbyr tidligere elever 40-62.000 kroner på konto før sommeren
Westerdals tilbyr 50 millioner kroner til tidligere studenter som har betalt for mye skolepenger. Det tilsvarer 60 prosent av det de har betalt for mye.
02:36
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.