Flere av innstrammingene regjeringen kommer med i forslaget til ny asyl- og innvandringspolitikk er problematiske for Kristelig Folkeparti, fastslår partiets leder Knut Arild Hareide.

Overfor NTB peker Hareide spesielt på at forslaget rammer barn som kommer til Norge for å få beskyttelse, såkalte enslige mindreårige asylsøkere, spesielt hardt. Alle som faller i denne kategorien skal få vurdert beskyttelsesgrunnlaget på nytt når de fyller 18 år – uansett når de kom til landet – hvis forslaget får støtte i Stortinget.

Regjeringen er avhengig av støttepartiene, eller Arbeiderpartiet, for å få flertall for forslaget som nå sendes på høring. KrF stiller seg sterk tvilende til det.

– Vi skal vurdere forslagene, men at vi allerede nå ser at det her er flere forslag som er problematiske og som først og fremst bare vil gjøre situasjonen for dem som kommer til Norge verre og dermed hemme integrering, sier Hareide til NTB.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) legger senere tirsdag fram en rekke forslag til innstramninger i utlendingsloven, tiltak som skal begrense strømmen av asylsøkere til Norge.

– KrF er opptatt av at mennesker uten beskyttelsesbehov ikke reiser til Norge, men vi skal fortsatt hjelpe de som trenger det, sier Hareide.

Enkelte av forslagene går for langt, og kommer til å ramme mennesker som etter Venstres mening ikke skal omfattes av innstrammingene i asyl- og innvandringspolitikken. Formålet er sørge for at grunnløse asylsøkere ikke overbelaster systemet, fordi det går ut over dem som har behov for beskyttelse, poengterer talsmann André Skjelstad overfor NTB.

– Forslagene Listhaug nå kommer med er problematiske og vil hindre at menn, kvinner og barn på flukt med reelt behov for beskyttelse får det, sier Skjelstad.

Kristelig Folkeparti har uttalt seg i nesten tilsvarende ordelag, noe som gir en antydning om at de to støttepartiene vil stå samlet også i dette spørsmålet. I så fall kommer regjeringen til å måtte gjøre vesentlige endringer i forslaget som nå sendes ut på høring, før det fremmes for Stortinget. Alternativt kan regjeringen søke støtte hos Arbeiderpartiet.

– Vi er enige i at det viktigste for å få til god integrering er aktivitet, men Listhaug tar ikke i bruk de riktige virkemidlene. Hun burde heller sørge for at vi tillater flere å komme i aktivitet tidligere enn i dag, og legge til rette for arbeidspraksis med og uten lønn, sier Skjelstad.

Les også:
Slik vil hun stramme inn asylpolitikken

Nå kan man hente i barnehagen med firmabil

Se DN Tv: Her er en premium-suv uten premium

Her er en premium-suv uten premium prislapp
Storsuv-en Kia Sportage gir deg faktisk mye bil for pengene.
01:56
Publisert:
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.