Ferske tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at det kom totalt 11.480 asylsøkere til Norge i 2014, en nedgang på 4 prosent sammenlignet med året før.

Andelen av asylsøkerne som fikk innvilget sine søknader, økte med 2,5 prosentpoeng, fra 65 prosent i 2013 til 67,5 prosent i fjor. Men det totale antallet innvilgede søknader har likevel gått ned med 15,5 prosent i samme periode, fra 5.835 i 2013 til 4.929 i 2014.

– Skyldes politikken

– Jeg tror nedgangen skyldes at denne regjeringen har hatt en veldig aktiv returpolitikk. Vi har returnert alle som har fått avslag, vi har en mer grundig identitetssjekk, og vi fører en streng politikk når det gjelder familiegjenforening. Alt dette er med på å gjøre Norge til et mindre attraktivt land for asylsøkere, sier statssekretær i Justisdepartementet Jøran Kallmyr (Frp) til NTB.

Han mener også det er positivt at andelen som får innvilget sine søknader, går opp.

– Det betyr at vi får færre som kommer hit uten beskyttelsesgrunn. Det er vårt mål at de som kommer til Norge, kun skal være mennesker som virkelig trenger beskyttelse, slik at asylinstituttet ikke blir misbrukt, sier Kallmyr.

Norsk andel synker

Ifølge tall fra UDI har Norges andel av asylsøkere gått jevnt nedover de siste sju årene sammenlignet med andre europeiske land.

Mens Norges andel i 2008 var på 5,6 prosent, var den i fjor sunket til 1,9 prosent. Det er først og fremst fordi andelen asylsøkere har økt så mye mer i de andre europeiske landene. Tilstrømmingen av asylsøkere til Norge har holdt seg stabil på mellom 9.000 og 12.000 personer de siste årene.

Norge går også i motsatt retning av sine naboland. Sverige mottok i fjor 81.000 asylsøknader, en økning på rundt 40 prosent, mens Danmark doblet sine søkertall i fjor og mottok i underkant av 15.000 asylsøkere.

– Kynisk

Generalsekretær i Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS), Ann-Margrit Austenå, mener regjeringen fører en rå politikk mot asylsøkere.

– All prioritet ligger nå på retur. Som en konsekvens blir traumatiserte personer med et åpenbart beskyttelsesbehov sittende på vent i fem til ni måneder på mottak uten å få en avklaring på deres situasjon. Dermed skapes det en usikkerhet som gjør at andre velger å dra til andre land. Det er en kynisk måte å sende signaler til andre flyktninger på, sier Austenå til NTB.

– Det sier også alt om hvor kynisk regjeringens politikk er. De holder fast på en målsetting om at det skal komme færre til Norge til tross for den internasjonale situasjonen vi er i, sier hun.

Velger andre land

Jøran Kallmyr sier Norge ikke har råd til å føre en politikk som i Sverige.

– Hvis vi skal ta imot alle som i Sverige, så har vi ikke råd til å bevare velferdsstaten, sier Kallmyr.

Han mener Sveriges liberale innvandringspolitikk også er grunnen til at asylsøkerne velger Sverige framfor Norge.

– I Sverige har de regler som gjør at det er mye enklere for asylsøkere å bosette seg hvor de vil, og det er mye enklere å få familiegjenforening. Det er klart dette spiller en stor rolle i hvor asylsøkerne ønsker å dra, mener han.

Kallmyr sier at regjeringen først og fremst vil hjelpe syrere og andre på flukt i deres nærområder.

– For hver person vi hjelper i Norge, kan vi hjelpe 26 personer i nærheten av der flyktningkatastrofene utspiller seg, sier han. (©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.