Stockholm (NTB-TT): Nå vil Skoleverket at det settes inn tiltak for å bedre resultatene. I den siste PISA-undersøkelsen var dommen at det svenske skolesystemet har sviktet på flere punkter.

I alle fag som ble målt, matematikk, lesing og naturfag, fikk Sverige dårligere resultater, og kom verst ut blant OECD-landene.

Flere forklaringer til forverringen har blitt diskutert og mandag ble rapporten «Innvandringens betydning for skoleresultatene» presentert.

Ifølge rapporten har innvandringens betydning for resultatutviklingen i PISA økt etter 2006.

Andelen elever som ikke får gode nok karakterer til å være kvalifisert for videregående skole har økt fra i overkant av 10 prosent i 2006 til i overkant av 14 prosent i 2015, ifølge rapporten. Mye av forklaringen er en stadig større andel elever som har innvandret etter at de skulle ha begynt på skolen, og denne elevgruppen har en svakere faglig utvikling enn andre elever.

Andelen elever som har innvandret etter skolestart har økt fra om lag 3 prosent i 2006 til over 8 prosent i 2015. Halvparten av disse klarer ikke å kvalifisere seg for videregående utdanning, en økning fra 37 prosent i 2006.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.