Foreløpige tall viser en økonomisk vekst på 7,2 prosent i fjor. Særlig slutten på fjoråret gikk bra. I fjerde kvartal var veksten på 11,3 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal året før.

Islands økonomi har ekspandert med 10 prosent fra nivået den var på før finanskrisen i 2008. Da var landet på konkursens rand og måtte be Det internasjonale pengefondet (IMF) om lån. Dette lånet var i oktober 2015 tilbakebetalt, det første lånet IMF hadde gitt til noe vestlig land på 20 år.

Islands økonomi vokser jevnt til tross for russisk importforbud av europeisk fisk, og til tross for fallende aluminiumspriser. Island er stor eksportør av aluminium.

Turismen har bidratt til den store økonomiske veksten det siste året. For første gang siden man begynte å føre slik statistikk i 1945, kan Island vise til en servicesektor som utgjør en større andel av BNP enn det eksport utgjør. Servicesektoren, som omfatter den viktige turistindustrien, sto i fjor for 26,8 prosent av landets bruttonasjonalprodukt. Øyas turisme øker med 30 prosent i gjennomsnitt hvert år.

Kina pleier å ligge i verdenstoppen når det gjelder prosentvis økning i økonomisk vekst, men i fjor ble den etter kinesiske forhold relativt liten, på 6,7 prosent. Det er likevel mye sammenlignet med veksten i eurosonen, som i fjor var på 1,7 prosent. I Norge vokste fastlandsøkonomien i fjor med 0,8 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.