Børsstyret ved Oslo Børs ilegger gruveselskapet Intex Resources en bot på 420.000 kroner for å ha unnlatt å melde informasjon om en forestående intensjonsavtale til markedet, ifølge en melding onsdag.

"For brudd på plikten til å melde innsideinformasjon til markedet etter verdipapirhandelloven § 5-2 (1), ilegges Intex Resources ASA et overtredelsesgebyr på 3 ganger årlig kursnoteringsavgift, dvs. 420 000 kroner", heter det.

Før børsåpning 5. januar 2012 offentliggjorde Intex Resources en børsmelding hvor det fremgikk at selskapet hadde inngått en intensjonsavtale (MoU) med det kinesiske selskapet MCC8 om utvikling av selskapets nikkelprosjekt på Mindoro, Filippinene. Børsmeldingen førte til at aksjekursen i Intex Resources steg 67,8 prosent i løpet av dagen.

company:itx

Var ikke informert
Oslo Børs kontrollerte rutinemessig omstendighetene for kursutviklingen i forbindelse med meldingen fra selskapet om signering av MoUen, ifølge meldingen.

"Oslo Børs var ikke underhånden informert om forhandlingene som ledet frem til avtalen, men i redegjørelsen fra Intex Resources om forhandlingene gikk det fram at selskapet hadde vært i prosess med MCC8 siden slutten av november 2011", opplyses det.

Kunne unngått problemet
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem ved Oslo Børs opplyser til DN.no at man også kan besitte innsideinformasjon som ikke nødvendigvis må meddeles markedet.

Men, i slike tilfeller skal det gjøres en vurdering av forholdet i samarbeid med Oslo Børs, for eventuell utsatt offentliggjøring, presiserer han. Det ble heller ikke gjort i dette tilfellet.

"Det fremgår av meldingen at vi mener det var innsideinformasjon forut for at meldingen ble offentliggjort i markedet", sier Eikrem.

Oppstod nær to uker før
Intex Resources anførte at de ikke anså informasjonen å være innsideinformasjon før avtalen var signert. Eikrem påpeker at det ikke er uvanlig for selskaper å hevde at slikt var tilfellet.

"Oslo Børs er av den oppfatning at forhandlingene om en intensjonsavtale med MCC8 faller inn under verdipapirhandellovens definisjon av innsideinformasjon i noe tid før selve signeringen av avtalen 4. januar 2012, og anser tidspunktet for når innsideinformasjonen oppsto å være senest 23. desember 2011", konkluderer børsstyret.

Styreleder Jan Vestrum i Intex Resources er tidligere siktet av Økokrim for blant annet å ha distribuert informasjon omkring salgsprosessen av Mindoro-gruven.

I forrige uke ble siktelsen utvidet til også å gjelde andre forhold.

Intex-aksjen ITX var opp 2,51 prosent til 4,28 kroner, omsatt for 0,9 millioner kroner onsdag.

Les også:
<b>Intex gjeninnsetter siktet styreleder</b>

<b>Razzia mot Intex-topp</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.