- Man må ha mulighet til å handle når usikkerheten er størst. Og det krever mot å gjøre det, sier Andrew Bosomworth i forvaltningsselskapet Pimco til DN.

Bosomworth er sjef for forvaltningsselskapets Munchen-kontor og har ansvaret for Pimcos tyske forvaltningsvirksomhet.

Han advarer om at en tilsynelatende stabil utvikling i verdensøkonomien de siste årene, fort kan bli avløst av nye potensielle sjokk.

- Ser man under teppet finner man en hel del ting: Spenninger som reflekteres og kommer til uttrykk i finansmarkedene, advarer Pimco-toppen.

Spenninger

De siste dagene og ukene har det ikke akkurat manglet på usikkerhet: Markedsuroen har slått inn over verdens finansmarkeder. Frykt for en britisk utmeldelse av EU etter folkeavstemningen førstkommende torsdag har ført til store bevegelser. Flukt til antatt sikre investeringer som statsobligasjoner har sendt allerede ultralave statsrenter til nye, rekordlave nivåer.

Og faren er langt fra over, selv om brexit-bekymringene skulle bli ryddet av veien, mener Bosomworth.

- Storbritannias beslutning om å holde en folkeavstemning er bare én av disse spenningene, sier Pimco-forvalteren.

Misnøye-bølge

Han mener misnøyen som splitter det britiske samfunnet rundt medlemskapet i EU bare er et eksempel på generelt økt spenningsnivå og politisk polarisering i store deler av den vestlige verden: Oppblomstring av såkalte protestpartier i Europa og Donald Trumps suksess i den amerikanske nominasjonsvalgkampen i USA.

- Fellestrekket på disse kontinentene og i disse landene er økte lønnsforskjeller blandet med globalisering, sier Bosomworth.

Globaliseringen har ført til at mange vestlige arbeidere er blitt erstattet av tilsvarende - om ikke mer - kompetent arbeidskraft «til halve prisen» i fremvoksende økonomier. På toppen av dette kommer et lag med utilsiktede konsekvenser etter finanskrisen, argumenterer Bosomworth.

- Realinntektsveksten for de 90 prosent lavest lønnede har i mange samfunn vært mer eller mindre flat. Det er de ti prosentene på toppen som har gjort det bra. Det gir næring til misnøyen i befolkningen som kommer til uttrykk i nye politiske partier og i polariseringen av politikken.

- Dette kan være en potensiell trigger som kan endre det som tilsynelatende ser ut som stabil vekst akkurat nå, sier Pimco-toppen.

Potensielle sjokk

Misnøyebølgen er bare et av flere potensielle sjokk som Pimco identifiserte under sitt årlige «Secular Outlook»-forum i mai. Forumet danner grunnlaget for selskapets prognoser - og til syvende og sist også forvalternes investeringsbeslutninger.

I årets diskusjoner deltok blant andre de tidligere sentralbanksjefene Mervyn King (Bank of England), Ben Bernanke (Federal Reserve) og Jean-Claude Tirchet (ECB), tidligere britisk finansminister Gordon Brown og IMFs tidligere sjeføkonom Olivier Blanchard.

Hovedscenarioet er at veksten i verden fortsetter omtrent på dagens nivå og gradvis bedres over de tre til fem neste årene. Dette betyr blant annet en forventning om en vekst litt over trend på mellom 1,5 og 2,0 prosent per år i USA, fortsatt svak vekst på mellom 1,0 og 1,5 prosent i eurosonen og en styrt oppbremsing i Kina med en årlig vekst på mellom fem og seks prosent.

Samtidig har Pimco identifisert en rekke risikofaktorer som kan påføre verdensøkonomien nye sjokk i årene som kommer:

  • Pengepolitikken er mange steder nær sine grenser og kan bli for svak til å opprettholde veksten i verdensøkonomien
  • Sammen med et stort gjeldsoverheng i mange store økonomier kan dette true veksten og finansiell stabilitet i verdensøkonomien
  • Mer omfattende reguleringer og påfølgende fall i likviditeten fører til økte svingninger i lokale markeder
  • Økt politisk polarisering i Europa
  • Fare for at Kinas ambisiøse reformer feiler

Mer forsiktig

Usikkerheten fører til at Pimco fremover vil ha en mer forsiktig tilnærming i forvaltningen av kundenes porteføljene. I en verden der det generelle rentenivået er på et historisk lavt nivå, blir det imidlertid utfordrende å skaffe tilstrekkelig avkastning.

- Vi ser at vi må ta risiko for å få avkastning. Og det er noen områder vi mener at det er verdt å ta den risikoen, sier Bosomworth:

  • Lommer i deler av markedet for høyrenteobligasjoner i fremvoksende økonomier
  • Andre deler av lånemarkedet der det blir stilt sikkerhet i form av pant i fysiske eiendeler
  • Boliglånsobligasjoner med fortrinnsrett (covered bonds), som gir investorene sikkerhet i et definert utvalg av utstedernes eiendeler

Det handler rett og slett om å ha sikkerhet for at man kan bevare verdiene over tid og forsøke å sikre positiv avkastning over hele investeringens løpetid.

- Jeg snakker helt bevisst om lommer i markedene. For det handler ikke nødvendigvis om å kjøpe hele markedet. Og andre deler av lånemarkedet der det er fysiske eiendeler som sikkerhet som skaper trygghet for avkastningen, sier Bosomworth.

 

 

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.