Ole Morten Halvorsen jobber heltid som øyekirurg i Oslo. På siden driver han med aksjeinvesteringer gjennom sitt heleide selskap OM Holding. Ifjor tjente han over 82 millioner kroner i det norske aksjemarkedet.

Halvorsen har hatt et spesielt øye for sjømatselskapene på ­Børsen de siste årene. Her har han truffet blink med million­investeringer i Bakkafrost, Marine Harvest, Grieg Seafood, Lerøy Seafood og Austevoll Seafood. Bakkafrost har det siste året steget over 80 prosent, mens Lerøy og Austevoll er opp over 30 prosent. Marine Harvest har de siste to årene steget nærmere 70 prosent.

Store gevinster

Tilsammen utgjorde papirgevinstene i disse selskapene cirka 155 millioner kroner ved utgangen av 2014.

Ved inngangen til året har Halvorsen og hans selskap økt risikoen kraftig. OM Holding har på to år økt belåningen i DNB fra 53 til 193,8 millioner kroner.

Alt er blitt plassert i aksjer og fortrinnsvis i sjømatsektoren. OM Holding har innvilget kassekreditt hos DNB Bank med 250 millioner kroner og banken har første­prioritets pant i selskapets aksjeinvesteringer.

Energi trekker ned

Like heldig har ikke Halvorsen vært med valg av energirelaterte aksjer.

OM Holding har aksjeinvesteringer i selskaper som Badger Explorer, Norwegian Energy Company (Noreco), North Energy og North Atlantic Drilling som alle har en lavere markedsverdi per 31. desember 2014 enn det kostprisen var da OM Holding gikk inn i disse aksjene.

Styret i OM Holding foreslår et utbytte på seks millioner kroner i 2014, det samme som i 2013. Resten av selskapets overskudd for fjoråret foreslås overført til annen egenkapital. Dermed er OM Holdings bokførte egenkapital på 210,9 millioner kroner. Til sammenligning var egenkapitalen 134,6 millioner kroner ved utgangen av 2013.

400 mill. i aksjer

OM Holdings markedsbaserte aksjer har en samlet markedsverdi på cirka 401,7 millioner kroner per 31. desember 2014 mens kostpris har vært rundt 288,4 millioner kroner. I notene fremgår det at OM Holding driver aktiv handel i omsettelige verdipapirer.

«OM Holding har i 2014 har hatt en samlet realisert gevinst på selskapets verdipapiromsetning med 8,2 millioner kroner. Selskapet har i tillegg mottatt utbytter på 15,7 millioner kroner. Disse gevinstene er i regnskapet klassifisert som annen finansinntekt», heter det. «Styret har tro på at de neste årene vil gi videre inntjening og sikre overskudd i selskapet», skriver styret om fremtidsutsiktene i årsberetningen.

Ole Morten Halvorsen ønsker ikke å kommentere årsresultatet til sitt private finansieringsselskap. Han ønsker heller ikke å stille opp til fotografering.Det er ingen ansatte i OM Holding, som Halvorsen eier gjennom sitt heleide selskap AMU as.

Les hele avisen(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.