Lederen i DN 29. april plasserer IKT-Norge i proteksjonismeklubben. Det er det ingen grunn til. Vårt poeng var å peke på at hvis ikke myndighetene sørger for at det utdannes flere it-eksperter, må norsk it-næring sette ut stadig flere oppgaver til utlandet.

Outsourcing