I et lite, men høytliggende vann i skogtraktene nord for Skien er det et svare leven. En flokk på flere hundre ender har nettopp lettet fra overflaten og flyr over mot andre siden av det idylliske tjernet. Dette er arten stokkand, en i utgangspunktet vill fugleart. På hjemmesidene til grunneier Leopold Løvenskiold hos Løvenskiold Fossum, kalles disse fuglene «sporting birds». De er importert levende fra Sverige og foret på korn gjennom sommeren.