Rovviltnemndene høynet ulveuttaket fra 28 til 36 mandag formiddag. Rovviltnemndene åpner opp for at 12 ulver kan felles utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus. Partene vedtok også mandag formiddag at hele Osdalsflokken og hele Julussaflokken på til sammen inntil 16 dyr kan skytes. Slettåsflokken er i tillegg med i uttaket, opplyser leder i Rovviltnemnda i Hedmark, Arnfinn Nergård (Sp) til NTB.

– Etter mitt syn gikk dette bra. Det var et vedtak som er i tråd med Stortingets intensjon, og jeg tror mener vi er innenfor de rammene som Stortinget har bestemt, sier Nergård til NTB.

Leder i Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold, Øyvind Solum (MDG), er kritisk til avgjørelsen.

– Jeg mener dette vedtaket ikke er i tråd med Naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen, og forventer at det blir overprøvd av departementet, sier Solum.

Fylkesmennene, som fungerer som sekretariat for rovviltnemndene, hadde i forkant av møtet åpnet for uttak av 28 ulver.

Representanter fra ni organisasjoner ba om å få si sin mening om lisensjakten under møtet mandag formiddag i Hamar. Blant dem leder i Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll. Hun foreslo å redusere lisensfellingskvoten fra tolv til åtte på ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus. Forslaget hennes ble ikke hørt.

Ulvestrid

Det var på forhånd steile fronter, også blant lederne av rovviltnemndene, Øyvind Solum (MDG) og Arnfinn Nergård (Sp). De to deler langt ifra syn på ulv, men begge må forholde seg til flertallets syn innad i nemndene.

Nergård, leder i Rovviltnemnda i Hedmark, mener det bør være greit å jakte på ulv også innenfor ulvesonen fordi bestandsmålet er nådd. Solum, leder i Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold, mener derimot det er for mye å gi tillatelse til å skyte 28 ulver, selv om de er utenfor ulvesonen. Han får støtte fra Naturvernforbundet.

– Vi ber nemndene om ikke å åpne for skyting av de to ulvefamiliene Osdalsflokken og Julussaflokken, sa Arnfinn Håpnes i Naturvernforbundet, før nemndmøte i Hamar mandag.

Norges Jeger- og fiskerforbund krevde på sin side at rovviltnemndene også åpner for felling av ulv innenfor ulvesonen. Dersom så ikke skjer, vil ulvesonen befestes som et rent ulvereservat, mener forbundet, som reagerte kraftig da fylkesmennene kom med sine anbefalinger i forkant av rovviltnemndas møte.

Bestandsmål

Det er regjeringen ved Klima- og miljødepartementet som treffer den endelige beslutningen om lisensfelling. Beslutningen fattes på blant annet bakgrunn av internasjonal forpliktelser samt Stortingets vedtatte bestandsmål om fire til seks ulvekull årlig.

Lisensfelling er noe annet enn skadefelling, som gjøres på bakgrunn av ulv som gjør skade på bufe eller tamrein eller er særlig nærgående. Så langt i beitesesongen er over 130 sauer blitt drept i Hadelandsregionen alene.

Lisensfellingsperioden innenfor ulvesonen gjelder fra 1. januar til og med 15. februar 2018. Fellingsperioden av ulv utenfor sonen er fra 1. oktober i år til 31. mars 2018. Ulvesonen er området i Norge som Stortinget har bestemt at ulven skal leve i.

I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, hvorav 24 ulv skulle felles innenfor den såkalte ulvesonen. Bråk ble det i desember da klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) kuttet kvoten til 15 ulv – alle utenfor ulvesonen.(Vilkår)

Selfie-turistene strømmer til Trolltunga.
Dronebilder fra Trolltunga hvor selfie-turister går 22 km for å få tatt et bilde på den nå verdenskjente steinformasjonen over Ringedalsvatnet. I år forventes det et sted mellom 100 000 og 150 000 turister til det spektakulære fjellet.
01:18
Publisert: