Det finnes spekulanter av mange slag. Overraskende mange av dem sitter i landets kommunale rådhus. Det alvorlige er at de ikke spekulerer med egne penger. De spekulerer med innbyggernes.

DN fortalte torsdag om Sola kommune som under oljeboomen fant ut at den skulle kaste seg inn i boligmarkedet.