Kinas eksportnivå økte med hele 44,5 prosent i februar, opp fra en vekst på 11 prosent i januar. Importnivået økte i februar med 6,3 prosent til 137 milliarder dollar.

Tallene forvrenges imidlertid av månekalenderen som brukes i Kina, der nyåret faller på ulike datoer i januar eller februar fra år til år. Justert for kalenderforskjellene, har Kinas eksportnivå økt med 24 prosent siden desember i fjor.

– Etterspørselen i og utenfor Kina virker sterk, men importnivået er ikke like høyt som samme periode i fjor, sier Julian Evans-Pritchard i Capital Economics.

– Det større bildet viser at Kinas handelsoverskudd med resten av verden har minsket det siste året, takket være økt kinesisk etterspørsel etter utenlandske varer. Men handelsoverskuddet Kina har med USA har økt, sier Evans-Pritchard.

Kinas globale handelsoverskudd har økt til 33 milliarder dollar, opp fra januarnivået på 20 milliarder dollar. I januar og februar sammenlagt økte overskuddet med 31 prosent sammenlignet med fjorårsnivået. Per februar var Kinas handelsoverskudd med USA på 20,9 milliarder dollar.

Beijing har møtt sterkere press fra USA om å minske handelsoverskuddet sitt. USAs president Donald Trump har kunngjort økte tollsatser på kinesiske vaskemaskiner og andre kinesiske varer.

I februar beklaget Trump seg over de store handelsoverskuddene Kina, Sør-Korea og Japan har med USA og anklaget de tre landene for å «slippe unna med drap».(Vilkår)