Direktoratet bekrefter konklusjonen i sin endelige plan overfor VG.

Planen har vært ute til høring, og avgjørelsen tas til tross for store protester fra distriktene. Ifølge avisa har direktoratet ikke gjort noen særlige endringer i framdriftsplanen.

– Med de rammene som ligger til grunn for handlingsprogrammet, har vi ikke sett noen mulighet til å fremskynde Intercity fra det som lå i høringsutkastet, sier kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet.

For litt over ett år siden vedtok Stortinget at det skal bygges dobbeltsporet jernbane mellom de sentrale byene på Østlandet innen 2024. Bane Nor har konkludert med at dette er urealistisk, og Jernbanedirektoratet så ingen grunn til å overprøve denne vurderingen da forslaget ble sendt på høring i april i år.

Forslaget innebar utsettelse av dobbeltspor til Fredrikstad med tre år, Hamar med to år og Hønefoss med fire år.

Det er Samferdselsdepartementet og regjeringen som tar den endelige avgjørelsen i saken, men trolig blir det ingen store endringer fra det Jernbanedirektoratet har gått inn for.(Vilkår)

Det finnes ikke noe alternativ til BMW i8
Den spektakulære BMW i8 Roadster er så spesiell at den ikke har noen konkurrenter.
02:32
Publisert: