Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Farmasiselskapet Abbvie har leid inn mindfulness-instruktørene Viggo Johansen (til venstre) og Ivar Vehler for å øke de ansattes bevissthet om selvledelse. Foto: Mikaela Berg
Farmasiselskapet Abbvie har leid inn mindfulness-instruktørene Viggo Johansen (til venstre) og Ivar Vehler for å øke de ansattes bevissthet om selvledelse. Foto: Mikaela Berg les mer

Arbeidsliv

Skal lede seg selv med mindfulness

80 ansatte i farmasiselskapet Abbvie er blitt kastet på mindfulness-bølgen for å redusere stress og bli bedre på selv­ledelse. Det har fått Universitetet i København til å sende en forsker til Norge.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Mindfulness

På norsk oversettes det gjerne med oppmerksomt nærvær og oppmerksomhetstrening.

Skal gi en tilstand der man er fullt oppmerksom og tilstede i nåtiden, øyeblikk for øyeblikk. Man tar ofte utgangspunkt i pusten og trener seg opp på å registrere denne.

Målet er å kunne møte tanker og følelser på en ny og mer bevisst måte fremfor å reagere automatisk på dem. Man skal erkjenne tankene og følelsene uten å kjempe imot dem eller bli fanget i dem.

Motstykket til multitasking. Man skal være tilstede i hvert enkelt gjøremål.

Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening

Vis mer
– Jeg er mer vant til fysisk trening, så for meg er mindfulness nytt og annerledes, sier avdelingsdirektør Kirsti Nyhus i farmasiselskapet Abbvie.

Hun er overrasket over hvor lite «alternativt» det oppleves å lære meditasjonsteknikker. Selv om de blir instruert i å konsentrere seg om egen pust og gjerne lukker øynene på høylys dag, handler det mer om praktiske øvelser som å skrive ned arbeidsoppgaver og prioritere. Forstyrrende tanker skal parkeres og distraksjoner fjernes.

– Mange av oss stresser på jobben, vi er på hele døgnet, og det er mange oppgaver å forholde seg til. Hvis vi kan lære teknikker for å bli mer fokusert, synes jeg bare det er positivt, sier Nyhus.

Nyhus er langt fra den første norske arbeidstageren som er blitt sendt på mindfulness-kurs. Kort fortalt handler meditasjonsteknikken, som stammer fra buddhistisk lære, om å trene på oppmerksomhet og nærvær, blant annet gjennom å bli oppmerksom på pusten sin og på hvor tankene vandrer.

Personaldirektør Marthe Fjelle i Abbvie har valgt å forsøke opplæring som ledd i selskapets satsing på selvledelse.

– Vi ser at mange ansatte har utfordringer med stressmestring og at mange av de avgjørelsene de legger på sin overordnede, er saker de selv kan ta stilling til. Etter et inspirasjonsseminar om mindfulness bestemte vi oss for å knytte dette opp til selvledelse og introdusere et program som skal gå over ett år for alle ansatte, forklarer Fjelle.

Dansk kontrollgruppe

Kommunikasjonsdirektør Sture Bye ved Statens arbeidsmiljø­­­institutt bekrefter at Abbvie er del av en større utvikling.

– Vi har et klart inntrykk av at det er et langt større fokus på det psykososiale miljøet på arbeidsplassen nå enn tidligere. Mindfulness er en av de trendene vi ser, sier han.

Instruktørene Viggo Johansen (sittende) og Ivar Vehler har besøkt flere bedrifter som ønsker å lære mindfulness. Forskere mener det kan være en fordel å lære teknikken sammen med mennesker man kjenner. Foto: Mikaela Berg
Likevel kan han vanskelig vise til noen forskere som forsøker å finne ut om meditasjon, avspenning eller mindfulness faktisk har noen reell effekt på jobbmiljøet eller for selskapets resultater.

Akkurat det kan Abbvie være i ferd med å endre. Den danske forskeren og psykologen Christian Gaden Jensen ved Universitetet i København fikk nyss om Abbvies prosjekt og spurte om å få følge det gjennom hele prosessen.

– At så mange skal kurses samtidig over så lang tid, gir en god mulighet for å måle om mindfulness faktisk har en effekt på psykisk sunnhet, sier Jensen.

Han intervjuer deltagerne tre ganger i løpet av perioden. Samtidig følger han Abbvies kolleger i Danmark der ingen av de ansatte får tilbud om mindfulness.

– Det skjer mange ting i et selskap gjennom et år, og det blir interessant å se om de ansatte i Norge vil møte utfordringer annerledes enn de danske, som ikke blir trent på samme måte, sier Jensen.

Han jobber selv med stress­reduksjon i det offentlige i Danmark gjennom non-profit-organisasjonen Center for psykisk sunnhedsfremme og har god oversikt over forskningen på området: – Det finnes omtrent 20 forskningsprosjekter på verdensbasis som ser på bruk av mindfulness i jobbsammenheng. Det er ikke mye når vi vet hvor stort det er blitt.

Noe av forskningen står han selv for.

– De prosjektene jeg har fulgt, viser at de ansatte har utbytte av det i noen tilfeller, og i andre ikke. Alt avhenger av instruktøren, sier Jensen.

Avdelingsdirektør Kirsti Nyhus (til venstre) i Abbvie er mer vant til fysisk enn mental trening. Hun synes likevel kurset er interessant. Her i samtale med kollega Inger Lise Gruner. Foto: Mikaela Berg
Forskningen ellers viser at det å lære mindfulness sammen med kolleger, fremfor som del av en gruppe med ukjente mennesker på fritiden, kan være fornuftig.

– Fordelen er at du kjenner dem du trenes opp sammen med, og at man kan støtte seg til kollegene i hverdagen når metoden skal settes ut i praksis, sier Jensen.

«Preges av ønsketenkning»

BI-forsker Ragnhild Kvålshaugen har fulgt andre mindfulness-prosjekter. Hvorvidt mental trening av denne typen er bra for business, synes hun det er vanskelig å si noe om.

– Historiene om mindfulness’ fortreffelighet overdøver et mer nyansert syn på hvilke effekter slik trening har for individer og bedrifter. Særlig mindfulness’ innflytelse på grupper og organisasjoner preges av positiv ønsketenkning uten særlig forskningsmessig belegg, sier Kvålshaugen.

Hun understreker likevel at det ikke er tvil om at enkeltpersoner kan ha stor nytte av meditasjonstreningen.

– Studier viser at mindfulness reduserer stress på individnivå og at man kan trenes opp til å reagere på tanker og følelser på en ny og mindre fastlåst måte.

 

– Ser at folk har fått det bedre

Oslo: I 2012 gjennomførte Telenor Global Services et tilsvarende mindfulness-program som det Abbvie er i gang med. Av 110 ansatte er det cirka 12 som fortsatt benytter seg av øvelsene de har lært, ti minutter hver morgen, deriblant tidligere direktør i selskapet Bjørn Iversen.

– For min egen del har det redusert stress, jeg begynte å sove bedre om natten og har greid å legge fra meg tendensen til å gruble over ting jeg ikke kan få gjort noe med der og da, sier Iversen, som fortsatt er direktør i Telenor, men på et annet område.

Også Telenor hadde en forsker med på laget, Ingunn Myrtveit fra BI. Undersøkelsene hennes viser en klar positiv effekt når det gjelder søvn og stress. Men å måle positive eller negative utslag på bunnlinjen, som også ble forsøkt, lyktes hun ikke med, ifølge Iversen.

– Vi har gjort det veldig bra de siste årene, men jeg tror det blir litt drøyt å forklare det med mindfulness-trening. Det har vi ihvertfall ikke belegg for, sier han.

– Men vi ser at folk har fått det bedre og det er også det de selv forteller, legger han til.

 

Putin, judo, ridning og «snake oil»

Oslo: Ledelsesforsker Willy Haukedal ved Norges Handelshøyskole avviser at mindfulness eller annen mental eller fysisk trening er avgjørende for et selskaps resultater.

– Denne formen for trening av ansatte og ledere utgjør marginalmarkedet for lederutvikling. Det er ikke noe som ikke kan være en ressurs i business. Putin legger vekt på judo og ridning i bar overkropp, andre ledere finner styrke i andre ting.

– Artig poeng, men hva mener du?

– Jeg mener virkelig ikke å harselere med noen, for selvfølgelig kan mindfulness gi utbytte for den enkelte, akkurat som andre typer trening. Men hvis du spør om det er bra for business, så er svaret at det som virkelig betyr noe for et selskaps lønnsomhet, er en god forretningsmodell, normalt fungerende ledere med analytiske ferdigheter samt interesserte og kompetente ansatte. Alt annet kan du i større eller mindre grad karakterisere som «snake oil».

Les hele avisen

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Jobb og ledelse Arbeidsliv
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.