Statoil og partnerne Eni og Petoro har i mange år lurt på hvordan de skal bygge ut Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Tirsdag møtte Statoil-sjef Eldar Sætre bransjen på den årlige oljekonferansen i Sandefjord, og kunne presentere deres beslutning om å bygge ut feltet med et flytende produksjonsskip, en såkalt FPSO.


-Det er med stor glede jeg kan dele at vi er enige med partnerne om en grovskisse for utbyggingen av Johan Castberg. Vi har redusert kostnadene fra rundt 100 milliarder kroner til 50-60 milliarder, og det gjør at lønnsomheten begynner å bli attraktiv, sa Sætre, som ble møtt av jubel og applaus fra salen.

Sætre, Statoil og feltpartnerne har ved å rendyrke og optimalisere en løsning med produksjonsskip og såkalte shuttle-tankere, klart å redusere utbyggingskostnadene fra nesten 100 milliarder kroner til 50-60 milliarder kroner.

På veien har de også fått hjelp av oljekrisen og lavere kostnader oljebransjen.

Flere utsettelser

Statoil og de andre lisenspartnerne Eni og Petoro har flere ganger utsatt å ta en beslutning om Johan Castberg-utbyggingen.

Blant annet utsatte de prosjektet etter at Regjeringen endret petroleumsskatteordningen i 2013, og for å kutte kostnader og vurdere en terminal på land i Veidnes i 2014. Også andre operatører, som Lundin, Eni og OMV har vært med i diskusjonen om alternativ oljeinfrastruktur i Barentshavet, for å vurdere om det er grunnlag for en landterminal som kan støtte flere felt i Barentshavet.

Det er boret en rekke letebrønner i området rundt Johan Castberg. Statoil og partnerne skjøv på nytt på en Castberg-beslutning i 2015.

Lisenshaverne har fem til nå  vurdert to ulike utbyggingskonsepter for Johan Castberg:

  • En halvt nedsenkbar plattform
  • Produksjonsskip (FPSO)

Statoil forklarer valget av en FPSO-løsning med at det både ivaretar ressurspotensialet i et utvidet området i Barentshavet, og at dette konseptet er mest robust økonomisk sett.  Utbygging med en halvt nedsenkbar plattform ville betydd ilandføring av oljen til en terminal, noe som ville skapt viktige arbeidsplasser i Finnmark.

Utelukker ikke ilandføring

Sætre utelukker imidlertid ikke en landterminal på Veidneset i Nordkapp, men opplyser at denne muligheten er videreført i et eget prosjekt.

Samtidig er han tydelig på at Castberg alene ikke er stort nok til å gjøre terminal økonomisk fornuftig, og at en mulig terminal er avhengig av ytterligere produksjonsvolumer fra felt i området.

Det separate terminalprosjektet inkluderer derfor lisenshaverne i feltene Wisting, Goliat og Alta/Gotha i tillegg til Johan Castberg.​

En beslutning om å gå videre med prosjektet vil tas til høsten, med endelig investeringsbeslutning neste år.

Hvis beslutningen tas, vil feltet få produksjonsstart i 2022 og ha en levetid på 30 år. Sætre understreker at Castberg-prosjektet vil medføre betydelige muligheter for norske leverandørselskaper, og gi ringvirkninger i Finnmark, både i utbyggings- og driftsfasen.

Statoil har et ressursanslag på Johan Castberg på 450-650 millioner fat, noe som gjør feltet til det største i Barentshavet.

Sætre forklarer at Castberg-partnerskapet har utviklet et FPSO-konsept med ekstra prosesskapasitet og økt fleksibilitet, flere stigerør og mer tilgjengelig plass til å kunne ta i mot tilleggsressurser i nærområdet. Feltet planlegges med i overkant av 30 brønner. Dette innebærer en stor og omfattende utbygging på havbunnen, i tillegg til produksjonsskipet.

Castberg-feltet har lenge vært et usikkert prosjekt, som selv med en oljepris på 100 dollar fatet ble karakterisert som marginalt. En oversikt fra analysebyrået Rystad Energy har vist at dersom oljeprisene holder seg på dagens lave nivå, er det få, om noen, oljefelt på norsk sokkel som er lønnsomme.

Mange av de igangsatte prosjektene vil imidlertid være lønnsomme å fullføre selv om oljeprisen ligger under break even-nivået, da en del av kostnadene allerede er tatt.

Statoils norgessjef Arne Sigve Nylund uttalte i høst til DN at han var lei av å høre på kritikere som spår at nordområdefunn aldri kan bli lønnsomme.

– Når det kommer uttalelser om at Lofoten og Vesterålen eller Barentshavet aldri blir lønnsomt, så synes jeg det er spenstige uttalelser som ikke vi kan stå for. Det er for tidlig å konkludere at noe ikke er lønnsomt før vi vet hva som er i bakken, sa Nylund.

 

Les også:

Kjører maksfart i Barentshavet dnPlus  

Blokkerer for konkurrentene dnPlus  

Statoil vil utsette Johan Castberg-beslutning

- Skrugard er noe av det beste som har skjedd meg i Statoil  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.