Fast-gründer John Markus Lervik er tidligere dømt til fengsel for regnskapstriksing og markedsmanipulasjon. Økokrim ønsket også å inndra kursgevinsten de mente han hadde hatt på sine Fast-aksjer på 21 millioner kroner, men det fikk de ikke medhold i verken i  tingretten eller lagmannsretten.

Nå har Lervik også vunnet frem i Høyesterett.

Høyesterettsdommer Knut H. Kallerud, som er såkalt førstevoterende i saken, skriver i dommen blant annet at hans syn først og fremst skyldes at "årsaken til den økte kursen var regnskapsmanipulasjon i form av en fiktiv inntektspost som ville bli avdekket, og som bare kunne ha midlertidig betydning for verdsettelsen av aksjene. Det var altså tale om en forbigående kursoppgang uten noe grunnlag i den reelle økonomiske situasjonen i selskapet".

Lervik er tidligere dømt til to års fengsel, hvorav ett betinget, for å ha bidratt til inntektsføring av 82 millioner kroner fra et fiktivt salg, og dermed brudd på regnskapsloven, samt for å ha formidlet det uriktige regnskapet, og dermed overtredt verdipapirhandelloven.

Fast-grunderen har i retten anført at han ikke hadde noe reelt utbytte av kursoppgangen så lenge han ikke gjorde noe for å selge aksjene, og dommer Kallerud påpeker i dommen at utbyttet utvilsomt kunne blitt inndratt dersom han hadde solgt aksjene.

Kallerud skriver også i dommen at en inndraging vil "nærme seg en straffereaksjon i tillegg til den fengselsstraff han er idømt".

Dommen i Høyesterett er enstemmig.

Programvareselskapet Fast Search & Transfer ble stiftet i juli 1997 av Lervik og forskerkolleger ved NTNU. Selskapet ble børsnotert og kjøpt opp av Microsoft i begynnelsen av 2008.

Les også:

Fast-gründer må sone 

Ble nektet å være konsernsjef dn+ (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Slik blir nye Deichmanske i Bjørvika
00:47 Min
Publisert: