Hensikten med barometeret, som er utviklet av forskere fra Columbia University i USA, er å sammenligne hvordan samfunn tilpasser seg et økende antall og en økende befolkningsandel av eldre mennesker.

Av en mulig poengsum på 100, scorer Norge 65, fulgt av Sverige med 62, USA med 59,8, Nederland med 59,5 og Japan med 59,1 poeng.

De fem faktorene forskerne ved Columbia University har sett på, er produktivitet og deltakelse, helse, økonomisk likestilling mellom samfunnsklasser, tilhørighet og sikkerhet.

Myndigheter og politikere må endre måten de tenker om eldre personer på, mener forskerne bak barometeret.

– I dag, som stadig flere eldre personer lever lenger, er det uhyre viktig at vi skifter fokus fra kjennetegn på individer og deres umiddelbare omgivelser, til et som inkluderer en strategi for at hele samfunnet på en god måte tilpasser seg en aldrende befolkning, sier doktor John Rowe ved instituttet for folkehelse ved Columbia University. Rowe har ledet arbeidet med barometeret.(Vilkår)