9.530 medlemmer i Arbeiderpartiet, velgere og nesten 70 lokallag har deltatt i partiets evaluering av valgkampen. Partisekretær Kjersti Stenseng sier til NRK at hovedkonklusjonen er klar:

– Det politiske prosjektet Arbeiderpartiet gikk til valg på ble for utydelig, sier Stenseng.

Hun sier at mangelen på et tydelig politisk prosjekt gjorde det vanskelig å holde dagsorden gjennom valgkampen, slik at meningsmålinger og Støres private spørsmål fikk dominere.

Stenseng innrømmer at det var saker som ble for dårlig håndtert, slik som Støres aksjefond.

– Saken i seg selv er ikke så kritikkverdig, men det burde vært ryddet vekk før valget og håndtert bedre, sier Stenseng om tilbakemeldingene.

Ikke feil politikk

Partisekretæren avviser at medlemmene mente at politikken partiet gikk til valg på var feil. Evalueringen viser også at valgkampen ble for sentralisert, slik at selv om AUF og lokallagene fungerte godt, så ble ikke de koblet nok inn i valgkampen.

– Det har vi ansvaret for, sentralstyret og partiledelsen og vi som har jobbet lenge med strategien, sier Stenseng.

Irene Halvorsen, sjefredaktør i Nationen, sier til NRK at partiledelsen på Youngstorget og i Stortinget ble en propp.

– De ble veldig redde for å gjøre noe galt, alt skulle sentralstyres og da ble det vanskelig å gjøre noe riktig, sier Halvorsen.

(©NTB)(Vilkår)