Ivar Gaasland vil at jordbruksstøtten rettes mot fellesgoder fremfor mat (DN 12. mai). Økonomer har lenge argumentert for at markedet best regulerer produksjon av private goder, mens det offentlige regulerer fellesgoder som forsvar, helsetjenester, kulturlandskap og miljøgoder. Hvorfor er da ikke virkemidlene i jordbrukspolitikken mer målrettet?

Vi mener årsaken finnes blant annet i blandingen av aktører og prosesser som bestemmer betingelsene for den enkelte bonden: Stortinget, regjeringen, bondeorganisasjonene og forhandlinger.