Mer enn 15.000 har signert kampanje for overvåking av grisefjøs og slakterier

Dyrevernsorganisasjonen Noah vil ha obligatorisk kameraovervåking i norske slakterier. Noahs kampanje for dette har hittil fått 15.000 underskrifter.

Ifølge KLF har flere private slakterier i Norge testet ut overvåkingskamera på slaktefjøset og vil bruke det i stadig større grad for å sikre at dyrevelferdsregelverket følges, som en sikkerhet både for dyr og ansatte
Ifølge KLF har flere private slakterier i Norge testet ut overvåkingskamera på slaktefjøset og vil bruke det i stadig større grad for å sikre at dyrevelferdsregelverket følges, som en sikkerhet både for dyr og ansatteIllustrasjonsfoto: Thomas T. Kleiven
Publisert 25. June 2019, kl. 03.20Oppdatert 25. June 2019, kl. 03.21