– Økokrim har malt seg opp i et hjørne, sier jusprofessor Morten Kinander ved BI.

Han reagerer på det han mener er en forskjellsbehandling fra Økokrim: For tre uker siden varslet de en etterforskning av avgått statsråd Ola Borten Moe for hans kjøp av aksjer i Kongsberggruppen. I dag varsler Økokrim at de ikke vil etterforske utenriksminister Anniken Huitfeldt for ektefellens aksjekjøp.

– Disse sakene har vært svært uheldige for Økokrim.