En 27 år gammel kvinne vant fram i Høyesterett med krav om ny beregning av forsikringsutbetalingen etter at hun ble invalidisert i en trafikkulykke for syv år siden. Dommen får konsekvenser for beregning av erstatning etter ulykker med alvorlige skader.

Kvinnen var tilkjent erstatning basert på en såkalt kapitaliseringsrente på 5 prosent. Den angir forventet avkastning fremover i tid, og kvinnen mente den var satt urealistisk høyt. En lavere rentefot gir et større utbetalingsbeløp.

Høyesterett gikk enstemmig inn for å sette renten til 4 prosent. Den har vært uendret siden 1993, og endringen vil få konsekvenser for andre erstatningssaker.

Pleietrengende

Advokat Christian Lundin, som representerer kvinnen, har lenge ment at en forventet avkastning på 5 prosent er for høyt.

Advokat Christian Lundin.
Advokat Christian Lundin. (Foto: Ida von Hanno Bast)

– Selv ikke de profesjonelle forvalterne i oljefondet forventer å klare å oppnå en avkastning på dette nivået, og bankinnskuddsrenten går stadig nedover, sier Lundin til NTB etter at dommen ble avsagt.

Selv om kvinnen ikke fikk med hold på samtlige punkter, mener Lundin dommen er å anse som en seier.

– Etter over tre års kamp er det seiret over forsikringsselskapet ved at Høyesterett har bestemt at erstatningen skal settes til 9,7 millioner kroner, basert på en kapitaliseringsrente på 4 prosent. I tillegg er hun tilkjent totalt 3,6 millioner i sakskostnader.

Beløpet er nesten tre ganger så høyt som det forsikringsselskapet opprinnelig tilbød, forteller Lundin.

– Uten en ressurssterk far ville hun ikke fått riktig erstatning, sier han.

Kvinnen er fullstendig invalidisert og sterkt pleietrengende etter at hun ble påkjørt i Tromsø i desember 2007. Hun var i ferd med å krysse en vei til fots da hun ble påkjørt av minst én bil, muligens av to biler.

– Gledelig

– Dette er en problemstilling vi har jobbet med i 20 år, så det er veldig gledelig med en justering av rentefoten, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp i Personskadeforeningen LTN.

Han hadde også ønsket seg en enda lavere rentefot for dem som er aller hardest skadd og som settes under formynderskap.

– De har ikke mulighet til å forvalte erstatningspengene, og mindretallet i Høyesterett mener de vil bli systematisk underkompensert, sier Oretorp.

Også han påpeker at det måtte ressurssterke pårørende til for å drive den aktuelle saken helt fram.

– Uten dem, ville rettstilstanden forblitt uendret.

Kutter skattekompensasjon

Retten forutsetter at deler av erstatningsbeløpet investeres for å gi avkastning fremover i tid.

«I tråd med tidligere rettspraksis uttalte Høyesterett at deler av erstatningen må forventes investert i aksjer og eventuelt i andre typer særlig sikre obligasjoner, ved siden av statsobligasjoner og bankinnskudd. Det må også tas hensyn til at en del av erstatningen gjerne brukes til å finansiere bolig,» skriver Høyesterett i en uttalelse om dommen.

Høyesterett sier i dommen at det bør kuttes i den såkalte skatteulempen. Den skal kompensere for at den som mottar et engangsbeløp må betale mer i skatt enn de ville gjort ved løpende utbetalinger. Dommen reduserer denne satsen fra 25 til 20 prosent.

Storkammer

Landets øverste domstol gjentok også tidligere rettspraksis om at den aktuelle renten skal baseres på forventninger om realavkastning.

Saken gikk i storkammer, det vil si at elleve dommere stemmer, i stedet for fem slik det vanligvis er når en avdeling i Høyesterett avgjør en sak. Storkammer er en ordning som brukes ved spesielt viktige saker, noe som skjer omtrent én gang i året.

Les også:
Årets børsoppgang borte
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.