I en børsmelding i dag tidlig melder seismikkselskapet TGS at selskapet er ilagt et forelegg på 85 millioner kroner av Økokrim.

- TGS bestrider kategorisk grunnlaget for forelegget og Økokrims anklager. Salget av seismiske data og tjenester til Skeie Energy var legitime transaksjoner mellom to uavhengige selskaper til markedspriser. TGS vil avvise forelegget og legger til grunn at en domstolsbehandling vil vise at selskapet ikke gjorde noe galt og opptrådte aktsomt i forbindelse med transaksjonene, heter det i meldingen fra seismikkselskapet.

Skeie Energy har nå skiftet navn til E&P Holding, EPH.

Økokrim informerte torsdag ettermiddag den tidligere toppsjefen i det Bjarne Skeie-kontrollerte oljeselskapet EPH, Christian Selmer, om at han er tiltalt for grov skatteunndragelse. Det samme er TGS sin tidligere finansdirektør Arne Helland. Økokrim mener begge har medvirket til skatteunndragelse på nær 300 millioner kroner. 

– Jeg mener at det ikke er grunnlag for tiltalen, og er meget overrasket over Økokrim sin beslutning, sier Christian Selmer.

Torsdag kveld ønsket ikke advokat Bjørn Stordrange, som representerer Arne Helland. å kommentere spørsmål fra Dagens Næringsliv.

EPH het tidligere Skeie Energy og er kontrollert av den Kristiansand-baserte milliardæren Bjarne Skeie. Dette selskapet er ilagt et forelegg på 85 millioner kroner av Økokrim.

– Saken mot Bjarne Skeie er henlagt. EPH har fått et forelegg på 85 millioner kroner, sier advokat Tom B. Knudsen, som representerer EPH og er styreleder i selskapet.

– Hva er din reaksjon på forelegget?

– Det tar jeg til etterretning. Det er en konsekvens av Christian Selmers håndtering av seismikkjøpet. Dette er bare trist, sier Knudsen.

– Vil dere vedta forelegget?

– Vi har ikke tenkt på det engang. Vi vil vurdere dette nå fremover, sier Knudsen.

Bjarne Skeie er en av Sørlandets mest suksessfulle gründere med en lang rekke oppstartsselskaper bak seg. Det var i 2007 Skeie fant ut at han skulle starte oljeselskap.

Det er en nærmere tre år lang etterforskning som nå er sluttført med en tiltale mot Selmer og Helland og foreleggene mot EPH og TGS. 

Fikk 291 millioner kroner

Det er den såkalte leterefusjonsordningen for oljeselskaper på norsk sokkel Økokrim mener at Selmer har misbrukt ved å pådra selskapet kunstig høye utgifter til oljeleting. Leterefusjonsordningen gjorde at selskapet fikk refundert mesteparten av disse utgiftene kontant fra staten. Påtalemyndigheten og skattemyndighetene mener i dag at leteutgiftene selskapet påberopte seg, var fiktive og et resultat av et avtalt spill mellom oljeselskapet og seismikkselskapet TGS.

I 2009 inngikk nemlig det Skeie-kontrollerte selskapet EPH, der Selmer var sjef, en omfattende avtale med seismikkselskapet TGS. Over tre år skulle EPH kjøpe seismikk for rundt 900 millioner kroner fra TGS. For skatteåret 2009 fikk EPH utbetalt vel 291 millioner kroner fra staten med bakgrunn i seismikkjøpet. Kjøpet av seismikk ble delvis betalt kontant av Skeie Energy, delvis ytet som selgerkreditt fra TGS. Selgerkreditten ble sikret ved en konvertibel låneavtale, som ga TGS en rett til å konvertere gjelden til aksjer ved forfall.

Nå mener altså Økokrim at avtalen mellom EPH og TGS bare er kommet i stand for å få utbetalt leterefusjon fra staten.

«Kjøpet av seismikk mv. ble lagt opp slik at Skeie Energy as ikke selv skulle ha noen kostnad knyttet til det å bli eier av seismikk, og/eller kjøpet av seismikk mv. ble ikke inngått for å skape fremtidige inntekter», heter det i tiltalen som er undertegnet av førstestatsadvokat Marianne Bender.

«Helt ordinær transaksjon»

Christian Selmer avviser på de sterkeste den alvorlige tiltalen.

– Det strategiske samarbeidet med TGS var et resultat av at Bjarne Skeie ikke lyktes med sin opprinnelige strategi og derfor valgte å fokusere mer på leting. Avtalen med TGS var todelt. For det første skulle Skeie få tilgang til verdifull seismikk med mere fra TGS, inklusive konsulenter slik at seismikken kunne utnyttes optimalt. For det andre skulle TGS bidra med finansiering til Skeie gjennom å yte et konvertibelt lån, sier Selmer.

Han sier at det var selskapets letesjef som valgte ut seismikken og utarbeidet lisenssøknader med grunnlag i seismikken. Selmer peker også på at avtaleverket ble utarbeidet av advokater i Wikborg Rein og gått gjennom av selskapets revisor og skatteadvokater i PwC.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Trumps tale til kongressen populær i USA
President Donald J. Trumps talte til Kongressen natt til tirsdag. 78 prosent av dem som fulgte talen til Donald Trump sier de reagerte svært eller litt positivt på det de så, melder CNN.
03:57
Publisert:
Thaiskolen: Kongekrabbecurry
Norges beste Thaikokk Terje Ommundsen viser deg hvordan du kan lage fantastisk thaimat på ditt egent kjøkken. Denne uka får du oppskriften på kongekrabbe med hjemmelaget currypaste.
01:04
Publisert: