Det er ikke hverdagskost at advokater vurderer søksmål mot staten, heller ikke at de vil trekke dommeren for retten.

Men advokat Fridtjof Piene Gundersen hos Barneadvokatene DA mener han kan ha blitt utsatt for ærekrenkelse av en dommer avgitt i en kjennelse.