15. desember mistet advokat Per Danielsen sin advokatbevilling. Han får heller ikke yte rettshjelp. Den profilerte advokaten har vært i konflikt med mange av sine tidligere klienter. Disse har gått på kvaliteten på tjenestene Per Danielsens advokatfirma har levert, prisen de har fakturert, og hvordan uenigheter er blitt håndtert når klientene har reagert.

15. desember mistet advokat Per Danielsen sin advokatbevilling.
15. desember mistet advokat Per Danielsen sin advokatbevilling. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Nå har advokatbevillingsnemnden vedtatt at også sønnen Håkon Danielsen, som overtok som daglig leder i advokatfirmaet i fjor, mister sin advokatbevilling på ubestemt tid. Han får heller ikke yte rettshjelp i fremtiden.

«Advokatbevillingsnemnden har kommet til at Håkon Danielsen er uskikket til å drive advokatvirksomhet og har mistet den tillit som er nødvendig i yrket», heter det i vurderingen.

– Vedtaket er svært strengt. Mange av sakene jeg holdes ansvarlig for, er ikke mine og pågikk og verserte allerede da jeg begynte som advokatfullmektig i 2018. Da hadde jeg ikke ansvar for noen ting, og jeg har som advokat uansett løpende innrettet meg etter eventuell saklig kritikk uavhengig av om jeg eller andre er kritisert, skriver Håkon Danielsen i en sms til DN.

– Ikke ansvar

Danielsen ble ansatt i farens advokatfirma i februar 2018. Han fikk advokatbevilling i oktober samme år og ble i desember 2020 oppnevnt som selskapets hvitvaskingsansvarlige. Fra april 2021 var han daglig leder, før disse to stillingene ble overtatt av Linnea Karlberg i oktober i år.

Danielsens advokatbevilling har vært suspendert etter at han ble siktet i en Økokrim-sak i fjor. Siktelsen gjelder to forhold, hvor den mest alvorlige gjelder grov hvitvasking. Vedtaket mot faren avslørte at siktelsen knytter seg til overføringer av et større pengebeløp på vegne av en klient som Håkon Danielsen samtidig bisto i en straffesak om heleri.

«Med den bakgrunnskunnskap han hadde om klienten og, skulle han ha frasagt seg oppdraget som innebar en rekke pengeoverføringer på vegne av klienten [ …] Når han likevel velger å gjennomføre oppdraget vitner det generelt om fravær av dømmekraft som advokater er helt avhengige av å ha for å kunne etterleve reglene i hvitvaskingsloven på en forsvarlig måte», skriver nemnden.

Danielsen har anført at et tilbakekall av advokatbevillingen ikke var nødvendig, ettersom hans bevilling allerede var suspendert og at dette var kjent gjennom pressen, som i praksis hadde de samme konsekvensene.

Nemnden skriver imidlertid at det er avdekket flere kritikkverdige forhold og at disse har foregått over tid. Nemnden konstaterer samtidig liten endringsvilje fra firmaets side, noe som gir grunn til å anta at kritikkverdige handlinger fortsatt pågår, og at tilbakekallet derfor ikke fremstår som uforholdsmessig.

Faren Per Danielsen reagerer sterkt på beslutningen om å tilbakekalle advokatbevillingen:

– Unødvendig og hjerterått mot en som ligger nede som suspendert og uansett ikke får praktisere som advokat, skriver han i en sms.

«Manglende vilje til å rette»

Nemnden skriver at de kritikkverdige handlingene omfatter både konkrete handlinger og unnlatelser knyttet til Danielsens egne oppdrag, og kritikkverdige handlinger og unnlatelser knyttet til generell drift og ledelse av advokatfirmaet. Som daglig leder og hvitvaskingsansvarlig mener nemnden han har et særskilt ansvar for at firmaet etterlever anti-hvitvaskingsregelverket.

«Når det gjelder det overordnede ansvaret knyttet til driften av advokatfirmaet, har nemnden også lagt vekt på at Håkon Danielsen i ettertid, helt frem til nemndens vurdering, har avgitt uttalelser som vitner om manglende evne og/eller vilje til å rette seg inn etter alminnelige krav og forventninger som Tilsynsrådet stiller til advokater i utøvelsen av deres yrke», heter det.

Det vises videre til at foretaket har utsatt seg for en betydelig hvitvaskingsrisiko gjennom bruk av firmaets klientbankkonto og at det er avdekket transaksjoner som «åpenbart skulle ha vært stanset og rapportert som mistenkelige».

«Generelt mangelfull oppfølging av høyrisikoklienter, herunder unnlatelse av å stanse og innrapportere flere åpenbart mistenkelige transaksjoner er alvorlig», skriver nemnden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.