To av Norges største advokatfirmaer, Thommessen og Wiersholm, har fått advarsel fra Tilsynsrådet for sin praksis med bruk av advokattitler. De to selskapene har, ifølge Tilsynsrådet, i lengre tid systematisk omtalt advokatfullmektiger som «fast advokat» eller «senioradvokat», både på egne nettsider og i forbindelser med tilbud til klienter. Tilsynsrådet mener praksisen har hatt økonomisk motivasjon, og forretningsadvokat Morten B. Tidemann mener de to selskapene kan ha tjent over 100 millioner kroner ekstra på praksisen.