Partene er ifølge Advokatbladet svært uenige om hva som har skjedd i saken, men begge er enige om at advokaten uttalte at han skulle sende klienten «en jævla feit regning».

Advokaten skal også ha truet med tvangsinndrivelse dersom regningen ikke ble betalt. Når klienten fortsatt bestred fakturaen skrev advokaten følgende i en tekstmelding: «Dine valg er du ansvarlig. Vi går i gang. Lykke til med helsen og saken».

Da saken ble behandlet i Disiplinærnemden ble advokaten felt fordi nemnden mente at advokaten hadde utsatt klienten for «urimelig påtrykk».

«Hevn for advokatbytte»

Mannen som klaget inn advokaten er ifølge Advokatbladet domfelt, og kontaktet advokaten for å få bistand til å gjenåpne straffesaken. Etter at en stor del av arbeidet med gjenopptagelsesbegjæringen var utført, byttet mannen advokat. Kort tid etter advokatbyttet mottok han en stor sluttfaktura fra advokaten.

Ifølge mannen skal han allerede ha betalt 80.000 kroner til advokaten før han byttet advokat. Sluttfakturaen han da mottok var på nær 154.000 kroner. Ifølge mannen skal det ha vært samarbeidsproblemer med advokaten som var årsaken bak advokatbyttet.

– Klager beskriver at han fikk sjokk da han mottok fakturaen, og føler fakturaen er trakassering fordi han har foretatt advokatskifte. Han mener videre at sluttfakturaen er oppkonstruert, står det ifølge Advokatbladet i klagen.

Tapte i tingretten

Advokaten skriver i sitt tilsvar at fakturaen er dokumentert utført arbeid i henhold til timelister, at han har lagt ned betydelig arbeid i saken, og at påstanden om at fakturaen skyldes hevn er «en helt grunnløs påstand».

I sitt tilsvar viser advokaten også til at klager har «fremsatt grove og omdømmeskadelige anførsler om advokaten, også i media» og anførte at store deler av klagen må avvises.

Advokatens salærkrav har også blitt behandlet i Sør-Trøndelag tingrett. Her tapte advokaten saken han hadde anlagt og måtte også betale klientens saksomkostninger.

I en kommentar til Advokatbladet sier advokaten at han har begjært saken gjenopptatt i Disiplinærnemnden.(Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Tiggerstaden
Kjetil Wiedswangs julekalender: Stjerneguttene i Lucia-toget bærer en av Norges eldste juletradisjoner. På 1800-tallet ble de forbudt.
01:00
Publisert: