Etikkspørsmål splitter advokattopper

To av landets største advokatfirmaer har bedt Advokatforeningen avklare om det er greit å påta seg oppdrag for flere parter i en oppkjøpsprosess. Flere reagerer på dobbeltroller.

Publisert: Oppdatert:

Spørsmålet om de advokatetiske reglene stenger for at et advokatfirma kan jobbe for flere interessenter i en budrunde om ett og samme selskap, ligger nå på bordet hos Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith, etter at advokatfirmaene Wiersholm og Thommessen ba om en avklaring.
Spørsmålet om de advokatetiske reglene stenger for at et advokatfirma kan jobbe for flere interessenter i en budrunde om ett og samme selskap, ligger nå på bordet hos Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith, etter at advokatfirmaene Wiersholm og Thommessen ba om en avklaring. (Foto: Thomas Haugersveen)