Fredag gjorde Borgarting lagmannsrett seg ferdig med ankesaken mot Arne Vigeland.

Vigeland fikk massiv oppmerksomhet da han i 2014 fikk kappet uthuset til naboparet Wenche og Roger Waage i to.

Vigeland, som er bosatt på fornemme Nesøya i Asker utenfor Oslo, skal også ha fjernet en 70 år gammel steinmur, ett morelltre, ett plommetre, og noen bærbusker som tilhørte brødrene Walther og Helge Medin, som også er naboer av mannen. Denne uken gikk saken for Borgarting lagmannsrett.

Aktor Knut Christian Braae-Johannessen la fredag ned påstand om 90 dager fengsel hvorav 45 dager gjøres betinget. Påstanden er dermed lavere enn dommen fra tingretten. Aktor forklarer dette med tiden som har gått siden skadeverket skjedde.

Påstanden er likevel strengere enn den påtalemyndigheten la ned i tingretten. Da ble det lagt ned en påstand om 60 dager fengsel.

Dømt i tingretten

Vigeland ble i tingretten dømt til 120 dagers fengsel for grovt skadeverk, hvorav 60 dager er betinget. I tillegg ble han dømt til å betale erstatning på til sammen 510.000 kroner til de fire naboene og 224.223 kroner til If Skadeforsikring. Aktor la erstatningsbeløpene i tingrettsdommen til grunn for sin påstand om erstatning i ankesaken.

Slik så uthuset ut etter at næringslivsmannen Arne Vigeland fikk det delt i to. Han står nå tiltalt for grovt skadeverk.
Slik så uthuset ut etter at næringslivsmannen Arne Vigeland fikk det delt i to. Han står nå tiltalt for grovt skadeverk. (Foto: Gunnar Lier)

I sin avsluttende prosedyre la Braae-Johannsessen stor vekt på Waages bruksrett av eiendommen.

– Bygget har stått der siden 40-tallet, og ingen har protestert, tvert imot. Det foreligger et uttrykkelig samtykke fra tidligere rettighetshavere, sa Braae-Johannessen.

Aktor anførte altså at på tross av uthuset til dels sto på Vigelands eiendom, hadde han ikke rett til å fjerne disse delene. Videre mener påtalemyndigheten at også den delen av uthuset som sto på Waages eiendom er skadet.

– Delen av uthuset som sto igjen er uansett skadet. Man kan ikke rive halve bygningen og si at det resterende ikke er skadet, sa Braae-Johannessen

«Karakterdrap»

Vigelands forsvarer, Trygve Staff, la i sin avsluttende prosedyre vekt på at dette er en straffesak og ikke en sivilsak.

– I den sivile rettergang er den brede hovedregel at det er tilstrekkelig at en part klarer å gjøre sitt standpunkt mest sannsynlig. I en straffesak er det annerledes og da må man være helt sikker for domfellelse. Hvis man ikke kan utelukke det den tiltalte sier, må man legge det til grunn, sa han.

Staff var også tydelig kritisk til aktors bevisførsel.

– Naboene har begått det jeg nesten ville kalle et karakterdrap på Vigeland. Dette har jeg latt ligge fordi dette er egentlig ikke et tema og har ikke noe med denne saken å gjøre.

Han la også vekt på at Vigeland mener han hadde rett til å gjøre de inngrepene som ble gjort.

– Vigeland var sikker på at de ikke hadde rett til å ha bygninger på hans eiendom, og informerte naboene før han fjernet delene på sin eiendom. Han fikk aldri noe rettslig grunnlag for at de hadde rett til å ha bygningene der, sa Staff.

Staff anførte videre at det ikke er påvist noen rett for familien Waage å ha eiendommen på Vigelands eiendom. Han mener at uthuset ikke har noen verdi, og at husets stand gjorde det farlig. Staff sa dette om Vigelands handling:

– Det var egentlig en tjeneste.

Staff anførte at Vigeland måtte frifinnes fra fengselsstraff, subsidiært dømmes på mildes mulig måte. Videre vil han at Vigeland frifinnes for erstatningskrav.

Fryktet for sikkerheten

Vigeland har gjennom hele uken nektet straffskyld. Han mener det ikke var ulovlig å fjerne deler av naboens uthus da noe sto på hans eiendom. På tirsdag forklarte Vigeland at han fryktet for barnas sikkerhet.

– Jeg hadde små barn som gikk til barnehagen på veien under hver dag. Jeg tror alle som ser dette bildet vil skjønne hva som kunne skjedd hvis uthuset hadde rast ned.

Han har også nektet for at det var lovstridig å fjerne muren og trærne som tilhørte brødrene Medin.

– Det er mitt morelltre, min steinmur. Det jeg gjorde var lett arrondering, og ikke noe som var søknadspliktig, sa Vigeland. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.