Ronald Aldor Eriksen har de siste årene eid store aksjeposter i flere selskaper stiftet på den britiske øya Guernsey. Verdien av aksjene i disse selskapene er blitt verdsatt til titalls millioner kroner. I 2017 ble Eriksen skattelignet for en formue på over 50 millioner kroner.

Formuen er imidlertid skattepliktig, og kemneren har de siste årene krevd Eriksen for formuesskatt for verdiene.

Til sammen er kravet fra kemneren på litt over én million kroner for perioden mellom 2015 og 2017. Eriksen betalte imidlertid ikke skatten han ble ilagt. Kemneren tok derfor Eriksen til retten for å begjære ham konkurs, og fikk medhold. Det kommer frem i en fersk avgjørelse fra Oslo byfogdembete.

DN har vært i kontakt med Eriksen. Han ønsker ikke å kommentere saken, men sier han vil anke saken.

Pål Eriksrud representerte Eriksen.

– Han kommer til anke kjennelsen. Han er ikke enig byfogdembetes avgjørelse, og uenig i hvordan skattemyndighetene har regnet ut formuesskatten, sier han til DN.

Guernsey er en øy i Den engelske kanal, og regnes ofte som et skatteparadis. Dette er områder som ofte har en liten befolkning, men et stort selskapsregister. Ifølge Store Norske Leksikon utgjør finansnæringen og forsikringsbransjen cirka 37 prosent av Guernseys verdiskaping.

Bakgrunnen

Selskapene Eriksen eide aksjer i heter Prego International Ltd og Prego Prepeid Solutions Ltd. Aksjene eide han gjennom investeringsselskapet Aldor Investment Holding Ltd. I kjennelsen kommer det frem at Prego Internatinal driver med en løsning innenfor kredittkort.

«Ingen produkter er pr. dags dato på noen måte ferdig utviklet for å tilby markedet. Her må det fortsatt arbeides i en lengre periode før ferdig produkt forhåpentlig kan presenteres», anførte Eriksen ifølge kjennelsen.

Han har videre fremholdt at det selskapet aldri har hatt inntekter og kun har opparbeidet seg gjeld.

Bestrider kravet

Fastsettelsen av skatter fra myndighetene kommer som følge av en verdsettelse av selskapene som Eriksen eide aksjer i. Skatteetaten har verdsatt aksjene basert på informasjon Eriksen selv har oppgitt samt informasjon fra selskapene. Formuen til Eriksen ble regnet å være på 32,5 millioner kroner i 2015, 8,8 millioner kroner i 2016 og 51 millioner kroner i 2017.

I kjennelsen kommer det imidlertid frem at Eriksen er svært uenig i måten verdsettelsen er gjort på.

«Skatteetaten kan umulig ha hatt noen form for dokumentasjon eller kunnskap om Prego Intemational Ltd, som kan forsvare en så høy verdi. Saksøkte har ikke blitt spurt av Skatteetaten om noe som helst knyttet til drift av dette utenlandske selskapet. Saksøkte mener at tallene er basert på synsing og ikke på håndfaste opplysninger om selskapet», har han anført.

Eriksen mener han derfor ikke kan bli krevet for noen formuesskatt.

«På denne bakgrunn anføres det at de verdiansettelser som Skatteetaten har gjort de tre angjeldende årene, har intet med realiteter å gjøre. Hadde saksøkte kunne selge sine aksjer for over kr 45 000 000, ville han utvilsomt ha gjort det», står det i kjennelsen.

Konkurs

«Følgelig må verdien på aksjene settes i null i alle disse tre angjeldende årene. Det innebærer at det heller ikke er grunnlag for å beregne formuesskatt av disse aksjene»

Retten lyttet imidlertid ikke på Eriksens bønn, og mente at det er en betydelig sannsynlighetsovervekt for kemnerens krav. Derfor sto kravet på like over én million kroner. Retten kom også frem til at Eriksen er insolvent. Han står de siste årene oppført uten vesentlig inntekt.

«Eriksen har videre opplyst for retten at han utenom å være eier av aksjer, ikke har eiendeler av verdi».

Dermed ble konkursbegjæringen tatt til følge og Eriksen ble slått konkurs. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.