Det britiske fondet Alpha Blue Ocean (ABO), som ledes av Pierre Vannineuse (28), må betale 1,7 millioner kroner i tillegg til saksomkostninger til daglig leder Alf Martin Johansen i it-selskapet Induct, ifølge en fersk kjennelse fra Oslo tingrett.

Alf Martin Johansen.
Alf Martin Johansen. (Foto: Fredrik Solstad)

Formelt er det Luxembourg-registrerte European High Growth Opportunities Securitization Fund, som forvaltes av ABO, som er dømt til å betale.

– Vår klient, NPP ved Alf Martin Johansen, er selvfølgelig tilfreds med resultatet og glad for at retten er enig i vår tolkning av aksjelånsavtalen, sier advokat Herman Herføl-Johnsen i Wikborg Rein, som representerer Johansen.

Alpha Blue Ocean fikk også nylig en bot på fire millioner kroner av Finanstilsynet etter at fondet har unnlatt å rapportere inn omfattende shortposisjoner.

DN forsøkte torsdag å få en kommentar fra Vannineuse, men han ønsker ikke svare på spørsmål.

Mistenkte brudd på norsk lov

Johansen etablerte it-selskapet Induct i 2007. I 2016 gikk selskapet på børs og to år senere inngikk det en låneavtale verd 50 millioner kroner med det britiske fondet Alpha Blue Ocean. Dette var en konvertibel låneavtale der ABO fikk tegningsretter til en ikke fastsatt kurs for aksjer i Induct. Slike lån er populært blitt kalt «dødsspirallån», ifølge Financial Times, fordi det ofte har skapt en fallende aksjekurs.

Den gang ble låneavtalen godt tatt imot av Johansen som så frem til å «utnytte potensielle synergier fra nettverket» til ABO.

Men etter hvert surnet forholdet.

I november i fjor avsluttet ABO låneavtalen etter at Induct hadde bedt om å få se fondets transaksjoner siden selskapet hadde mistanke om at ABO har brutt norsk lov i forbindelse med avtalen. Det fikk ikke Induct, som svarte med å sette neste konvertering av aksjer på vent i påvente av informasjonen.

Nektet å levere tilbake aksjer

Parallelt med låneavtalen med selskapet hadde ABO også inngått en uavhengig aksjelånsavtale med Johansen og hans eget investeringsselskap. ABO hadde lånt aksjer av Johansen, men da fondet ikke fikk konvertert lånet nektet det å levere dem tilbake.

I henhold til avtalen skulle han få levert tilbake aksjer i forkant av generalforsamlinger for å ha mulighet til å stemme. Da ABO nektet å levere disse aksjene måtte Johansen kjøpe aksjene i markedet på egen hånd. Han varslet da at han ville holde fondet ansvarlig for de økonomiske skadene det medførte.

I januar saksøkte han gjennom sitt selskap NPP Capital fondet Alpha Blue Ocean med krav om erstatning på 1,73 millioner kroner.

Gir Johansen fullt medhold

Alpha Blue Ocean har i retten argumentert for at avtalen med Johansen var sikkerhet for fondets utlån av «flere millioner kroner og således et pressmiddel mot en av de største aksjonærene for rettmessig oppfyllelse».

Retten skriver at låneavtalen og aksjelånsavtalen må anses som to separate avtaleforhold og at ABO ikke hadde rett til å nekte å levere tilbake aksjene.

Tingrettsdommer Elisabeth Wittermann har gitt Johansen fullt medhold i saken og dømmer ABOs European High Growth Opportunities Securitization Fund til å betale 1,73 millioner kroner til Johansen, i tillegg til 275.000 kroner i sakskostnader – totalt rundt to millioner kroner.

– Det er ikke uvanlig at man får fullt medhold, men her er ikke bare resultatet, men også begrunnelsen klar, slik jeg leser dommen. Det varierer naturlig nok hvor tydelig dommeren er i sine premisser. Når det gjelder ansvarsforholdene, synes jeg dommen er spesielt klar, men så var også avtalen klar på dette punktet, sier advokat Herføl-Johnsen.

Advokat Fredrik Verling, som representerer European High Growth Opportunities Securitization Fund, ønsker ikke å kommentere dommen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.