Utbyggingen av den nye hovedveien mellom Os og Bergen ender i rettsapparatet mens anleggsdriften ennå pågår.

Den 4. februar møtes Veidekke og Statens vegvesen i Bergen tingrett. Entreprenøren har stevnet staten ved Samferdselsdepartementet fordi Veidekke mener Statens vegvesens tidsfrister på ferdigstillelse av vei- og tunnelprosjektet bryter norske lover og regler. Statens vegvesen avviser at det bryter byggherreforskriften og truer tvert imot med å kreve dagbøter på opptil 230 millioner kroner dersom Veidekke ikke klarer å holde fremdriftsplanen.

Veidekkes advokat mener Statens vegvesen ikke følger byggherreforskriften om å ivareta helse, miljø (hms) og sikkerhet ved arbeidet på veistrekningen.

Advokat Nils-Henrik Pettersson i Glittertind
Advokat Nils-Henrik Pettersson i Glittertind

– Dette er en prinsipiell viktig sak om at korte byggetider er ulovlig i henhold til hms-krav og arbeidsmiljøloven. Forskning har slått fast at hovedårsaken til mange arbeidsulykker skyldes tidspress og at det er farlig. Det er altså liv og helse for arbeidstagerne som er sakens hovedanliggende. Det er helt forstemmende at Statens vegvesen, som flagger hvor opptatt de er av sikkerhet på arbeidsplassene, mener det ikke får noen konsekvenser at Statens vegvesen selv opererer med ulovlige tidsfrister, sier advokat Nils-Henrik Pettersson i Glittertind som representerer Veidekke i saken.

Satte norgesrekord

I mai 2015 vant Veidekke Entreprenør en kontrakt på 2,3 milliarder kroner for bygging av veistrekningen E39 Svegatjørn-Rådal mellom Os og Fana utenfor Bergen. Det var da Norges største veikontrakt.

Problemet startet da Veidekke tok fatt på å bygge den over ni kilometer lange Lyshorntunnelen. I henhold til kontrakten skal tunnelen stå ferdig innen 1. september 2020. En tidsfrist Veidekke ligger langt etter skjemaet for å klare. Ifølge LO-organet Fri fagbevegelse lå flere av delfristene an til ferdigstillelse over et år etter kontraktens frist da Veidekke sendte inn stevningen.

«Tok ingen forbehold»

Staten tar avstand fra Veidekkes anklager.

Kjartan Hove, prosjektdirektør i vest i Statens vegvesen.
Kjartan Hove, prosjektdirektør i vest i Statens vegvesen. (Foto: Statens Vegvesen)

– Vi er uenig i motpartens anklager om at vi bryter byggherreforskriftene, sier Kjartan Hove, prosjektdirektør i vest i Statens vegvesen.

Han legger til at Veidekke aksepterte byggetiden Statens vegvesen hadde fastsatt da entreprenør la inn tilbudet.

– De ga da ingen kommentarer til sluttdatoen. Som entreprenør tar man også stilling til angitt sluttdato når det gis tilbud. Veidekke tok ingen forbehold til den fastsatte datoen, sier Hove.

Han legger til at når en anleggsentreprenør blir forsinket med et tunnelprosjekt, skaper det store ringvirkninger.

– Når bergentreprenøren er ferdig, skal el-entreprenørene inn for å installere lys, ventilasjon og overvåkningssystemer i tunnelene.

Prosjektdirektøren er enig med motparten at det er en prinsipiell sak.

– Det kan være greit å ta saken opp rettsapparatet hvordan man skal behandle byggetid.

– Men er dette en prinsipiell sak eller det en sak om å unngå store dagbøter?

– Det vil jeg ikke kommentere.

Mer nattarbeid

Rettstvisten mellom Veidekke og Statens vegvesen har fått to LO-forbund til å skrive prosess-skriv til Bergen tingrett. Både Arbeidsmandsforbundet og Fellesforbundet har engasjert seg i saken.

– Vi ser en tydelig økning i antall arbeidstidssøknader hvor mer av døgnets timer ønskes brukt til produksjon, spesielt om natten, sier forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Arne Presterud til Fri Fagbevegelse.

I fagbladet sier regiontillitsvalgt Inge Ramsdal i Veidekke at han opplever at byggefristene blir kortere og kortere og at arbeidsdagene blir lengre og lengre.

– Jo større prosjektene er blitt, jo strammere er tidsfristene, sier Ramsdal.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.