En av de tiltalte var obligasjonsmegler i Arctic Securities da den påståtte markedsmanipulasjonen skal ha funnet sted, mens investeringsrådgiveren var tilknyttet et fond basert i Luxembourg.

Obligasjonsmegleren er norsk statsborger, mens investeringsrådgiveren utvandret fra Norge i 2001 og bor i London.

Fondet Triton har vedtatt et inndragningsforelegg på 13,8 millioner kroner.

«Solgte til 77, kjøpte til 80»

Investeringsrådgiveren og megleren er tiltalt for markedsmanipulasjon og innsidehandel i forbindelse med handler av obligasjoner i august 2016.

Fondet ønsket å kjøpe obligasjoner, utstedte lånepapirer fra oljeserviceselskapet Beerenberg, for inntil 8,7 millioner euro ifølge tiltalen. Prisen var ifølge Økokrim satt til maksimalt 80 kroner, som var under nivået obligasjonene var handlet til siden mai det året. Det var i den perioden omsatt obligasjoner for totalt 59 millioner kroner i ti transaksjoner til kurser på 86,25-89 kroner.

8. august 2016 meldte Beerenberg at de tapte en kontrakt på Ekofisk.

Økokrim mener de to først solgte obligasjoner på vegne av fondet til en pålydende verdi på ti millioner kroner til kurs 77 kroner. Dette salget skjedde fredag 19. august 2016, og skjedde selv om de to visste at fondet egentlig ville kjøpe til kurser opptil 80 kroner, mener påtalemyndigheten.

Ville «få et print»

Investeringsrådgiveren uttalte til megleren på telefon at han ville «få et print der nede så kan det hjelpe med [kjøpet av ] den store posten», ifølge tiltalen fra Økokrim.

Obligasjonsmegleren formidlet dette videre til en kollega i Arctic og minst to kunder fikk også vite om det, ifølge tiltalen.

Over helgen, mandag 22. august, fortsatte de to arbeidet med å kjøpe obligasjoner, og rådgiveren var interessert i opptil 75 millioner kroner i pålydende låneverdi, fremgår det av tiltalen. Senere på dagen gjennomførte de to deretter kjøp av obligasjoner pålydende 50 millioner kroner til kurs 80 kroner, ifølge Økokrim.

– Påtalemyndigheten mener markedsmanipulasjonen ble gjennomført via salget, og at de tiltalte hadde innsideinformasjon om at kursen var manipulert da kjøpet ble gjennomført, sier førstestatsadvokat Hans Christian Koss i Økokrim i en pressemelding.

«Erkjenner ikke straffskyld»

Arctic-meglerens forsvarer, advokat Pål Sverre Hernæs, ønsker ikke å utdype hvordan hans klient ser på anklagene.

Advokat Pål Sverre Hernæs.
Advokat Pål Sverre Hernæs. (Foto: Ståle Andersen)

– Han erkjenner ikke straffskyld og vil forklare seg for retten. Utover det har han ingen kommentar.

– Arctic anser seg ikke som part i denne saken. Betyr det at handlingen han er anklaget for var et sololøp fra din klient?

– Det har jeg ingen kommentar til. Min klient vil forklare seg for retten og ikke for media.

Megleren ble først permittert fra sin stilling i Arctic etter at tiltalen ble forkynt.

– Han har besvart alle spørsmål og delt all informasjon med både Finanstilsynet og Økokrim fra første henvendelse han fikk om handelen. Min klient har vært i jobb helt siden denne handelen fant sted i 2016, og han er overrasket over at det ble tatt ut tiltale, sier Hjort-advokaten.

«Uforståelig»

Anders Brosveet, som er forsvarer for investeringsrådgiveren, avviser at handlingen rammes av verdipapirhandelloven.

Advokat Anders Brosveet.
Advokat Anders Brosveet. (Foto: Gorm K. Gaare)

- Vi finner det uforståelig at Økokrim etter hva de har vært gjennom de siste årene, velger å ta ut en slik tiltale, som åpenbart vil ende med frifinnelse. Selv om tiltalens referat av saksforholdet er skjevt og tendensiøst, er det klart at saksforholdet ikke rammes av bestemmelsen om markedsmanipulasjon og som en konsekvens heller ikke av innsidehandelsforbudet, skriver Elden-advokaten i en epost.

– Dette ender i fadese for Økokrim. Jeg ser ikke bort fra at den vil ende i Høyesterett før det blir avklart. Bare ved å lese loven ser man at det nødvendigvis vil ende med frifinnelse, sier forsvarer Anders Brosveet i advokatfirmaet Elden.

Han avviser at handelen hverken var en falsk eller uriktig transaksjon slik det fremgår av tiltalen om markedsmanipulasjon.

– Denne transaksjonen er en økonomisk realitet og en ekte transaksjon. Her er det ikke snakk om tilbakekjøpsavtaler som i falske transaksjoner. Økokrim hevder det er en manipulasjon fordi han har hatt en overordnet strategi om å selge. Å trade frem og tilbake er derimot til markedets beste.

Han påpeker at obligasjonene ikke er en del av et auksjonsbasert marked, men bare rapporteres til børsen.

– Derfor rammes ikke ordlyden i tiltalen av verdipaiprhandelloven.

– En slik handel vil vel også kunne påvirke markedet?

– Enhver transaksjon påvirker markedet, det er slik markedet fungerer. Informasjonsverdien i denne transaksjonen er at kjøper og selger finner hverandre på 77 kroner. Dette er en illikvid obligasjon som ikke har vært handlet på lenge i et ikke auksjonsbasert marked.

Brosveet påpeker at en reell transaksjon, der kjøper og selger faktisk overdrar papirene til en gitt kurs og uten noen avtaler om tilbakekjøp, aldri per definisjon vil kunne oppfylle vilkåret om «falske, uriktige eller villedende signaler».

– En reell transaksjon er sann, uavhengig av hvilke motiver som måtte ligge bak den.

Arctic kommenterer tiltalen på følgende måte:

– Dette er en alvorlig og belastende sak, i første rekke for den ansatte. Vedkommende har vært ansatt i selskapet i flere år og er permittert fra stillingen, sier Arctic-toppsjef Mads H. Syversen i en pressemelding.

Arctic Securities der megleren jobbet aviser at foretaket er part i saken.

– Arctic Securities er blitt informert om at Økokrim har tatt ut tiltale mot en av selskapets ansatte for medvirkning til kursmanipulasjon, medvirkning til innsidehandel og brudd på god forretningsskikk etter at en kunde handlet obligasjoner gjennom Arctic Securities as høsten 2016. Arctic Securities as er ikke part i saken.

Meglerhuset sier det har bidratt i etterforskningen.

– Arctic Securities har samarbeidet med Økokrim og har oversendt den dokumentasjon som har vært etterspurt under etterforskningen. Selskapet har ikke innsyn i sakens dokumenter. Vi kan derfor ikke gjøre en vurdering av grunnlaget for tiltalebeslutningen og vil avvente behandlingen i retten.(Vilkår)

Proffe sykkelben? Barber leggene!
Glattbarberte sykkelben er et sikkert vårtegn. Slik får du et godt resultat.
03:10
Publisert: