Torsdag gjør Asker og Bærum tingrett seg ferdig med rettssaken mot Nesøya-bosatte Arne Vigeland. Vigeland står tiltalt for grovt skadeverk etter at han våren 2014 fikk fjernet halvparten av uthuset, et drivhus og et gjerde som tilhørte hans ene nabo, samt fjernet en nærmere 70 år gammel røysmur, to frukttrær og noen bærbusker som tilhørte en annen nabo.

Aktor Knut Christian Braae-Johannessen la torsdag ned påstand om 60 dagers fengsel hvorav 30 dager kan gjøres betinget. Aktor la også ned påstand om at Arne Vigeland må betale 1,2 millioner kroner til ekteparet Waage og brødrene Medin i erstatning for skadene han har påført deres eiendeler. Braae-Johannessen mener også Vigeland bør dømmes til å betale saksomkostninger til det offentlige.

Vigeland har i retten krevd seg frifunnet for tiltalen. Han bestrider i tillegg at steinmuren er revet. I retten forklarte Vigeland at den kun er tildekket med matjord slik at han kunne beplante området. Dette er i retten bestridt at brødrene Medin, som eide steinmuren og tomten den grenset til. Ifølge brødrene er deres hage delvis rasert som følge av arbeidene Vigeland fikk utført.

Hendelsene i mars og april 2014 fulgte i kjølvannet av en lengre nabotvist i området ytterst på Nesøya. Vigeland hadde i forkant kjøpt et areal som både utgjorde grunnen under veien til naboenes eiendommer og arealene opp mot naboenes eiendommer.

På siste rettsdag fikk retten også høre vitneforklaringene til to av forsvarets vitner. Arne Vigeland har i flere av sine rettstvister brukt advokat Erling Høyte fra Arntzen de Besche. 

Ifølge en artikkel i Dagbladet skal Vigeland i 2014 ha sagt at hans advokat hadde gitt han råd om å rive uthuset.

Dette avviste advokat Høyte delvis i retten. Han medga at han hadde snakket med Vigeland om konflikten med naboene, men at han på det tidspunktet ikke hadde noe formelt oppdrag.

– Vigeland var frustrert og synes situasjonen rundt Waage/Medin var vanskelig, men jeg kan ikke huske å ha sagt noe sånt, sa Høyte, som la til at han ikke pleide å gi råd i saker der han ikke hadde et formelt oppdrag.

– Kan Vigeland ha misforstått noe du har sagt, spurte aktor Knut Christian Braae-Johannessen.

– Jeg vet ikke hvordan Vigeland kan ha misforstått, svarte Høyte.

– Ville det vært i overensstemmelse med regler om god advokatskikk å gi et slikt råd, fortsatte aktor.

– De fleste kvalifiserte jurister ville ikke anbefalt en klient å gå til selvtekt, sa Høyte, som likevel tilkjennega at han er uenig i den rettskraftige dommen fra lagmannsretten som gir Waage og Medin eksklusiv bruksrett til arealene der Vigeland er tiltalt for å ha begått grovt skadeverk. Under rettssaken har det kommet frem at Vigeland har begjært gjenåpning av saken som gir naboene eksklusiv bruksrett.

– Ser helt forferdelig ut

Retten fikk rett etter Høyte høre fra Wilhelm Johan Helgesen, som driver selskapet som gjorde anleggsarbeidet ved Medins steinmur.

 Ifølge Helgesen var oppdraget å rydde opp på Vigelands eiendom. 

– Den var utfylt for mye. Han ville ha slakket den ut, sa Helgesen som bemerket muren og sa at det var falt ut steiner fra den.

– Var ikke mye igjen av den. Det var ikke noen mur, vi har stablet mye mur, og det der vil jeg ikke kalle en mur, sa Helgesen, som avviste at arbeidet hans selskap hadde gjort var søknadspliktig på noen som helst vis. 

Konfrontert med bilder av muren tatt samme dag som hans arbeidere var på stedet, utbrøt Helgesen:

– Jeg vet hva murer er, og synes den muren her ser helt forferdelig ut. Dette er en steinrøys.

– Takstmann Brovoll har tidligere vitnet for retten og sagt at dette er søknadspliktig å fjerne, konfronterte aktor.

– Jeg kaller ikke dette en mur, gjentok Helgesen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.